Certificat ISO 50001

Beneficis del certificat ISO 50001 d'eficiència energètica

Un Sistema de Gestió Energètica amb certificat ISO 50001 permet generar estalvis energètics de rapida amortització. L’estalvi energètic a les empreses passa gràcies a millores de comportament energètic basades en la gestió que no necessàriament requereixen de pressupost. Aquests estalvis procedeixen, per exemple  de:

  • Seguretat energètica en treballar amb la millora continua de l’eficiència energètica de l’empresa.
  • Reducció de costos empresarials, en detectar consums innecessaris derivats d’ineficiències a través del seguiment i control dels consums, a partir dels que generarem una línia base energètica amb la que poder avaluar el desempeny energètic any a any.
  • Millora de la reputació corporativa a partir de la comunicació externa del seu compromís amb la gestió de l’energia i dels beneficis de la seva actuació cap a la reducció de gasos d’efecte hivernacle.
  • Ajuda al compliment dels requisits legals a la gestió diària, facilitant la participació a concursos públics.
  • Sistemes integrats en ser fàcilment integrables amb altres sistemes de gestió com ISO 9001 o ISO 14001.

A més, quan implantem la ISO 50001, podem no haver de tornar a fer l’auditoria energètica que obliga el Reial Decret 56/2016.

Consultoria certificació ISO 50001

Com a consultors ISO especialistes en la norma ISO 50001 d’eficiència energètica, aportem:

  • Consultors ISO que integra l’eficiència energètica al management. La nostra experiència de més de 15 anys d’experiència aconseguint certificats ISO ho garanteix. La implantació del certificat ISO 50001 estarà liderat per consultors amb àmplia experiència en gestió ambiental i management empresarial.
  • Contacte amb el client. Implantem els requisits de la ISO 50001, adaptant-los a la realitat de cada cada organització. D’aquesta forma podem garantir que sigui una veritable eina de millora continua.
  • ISO 50001 con “Gesttic – Software ISO. Amb la “metodologia Gesttic“, basat en Microsoft 365, estem sempre en contacte amb el client i fem servir eines que faciliten la implicació de tot el personal.
  • Sistema Integrat de Gestió útil i àgil. Fàcilment integrable amb el seu sistema de gestió, especialment amb el certificat ISO 14001 de gestió ambiental. La implantació del certificat ISO 50001 estarà liderada per consultors amb àmplia experiència en gestió energètica i el management empresarial.