Certificat OEA – Operador Econòmic Autoritzat

Consultoria certificat OEA

Assegurem al 100 % l’èxit del certificat OEA seguint els següents passos:

  • Anàlisis del compliment dels requisits duaners. El certificat OEA requereix un sistema de gestió dels registres comercials i de transport per que el OEA tingui un control duaner eficient.
  • Anàlisis de la solvència financera, Analitzem els seus ratis econòmics. Amb la consultoria OEA el podem ajudar a través del pla financer i el pla estratègic a aconseguir ser Operador Econòmic Autoritzat.
  • Implantació dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat, referents a la tramitació duanera, seguretat i continuïtat del negoci per generar confiança amb la duana. Facilita l’obtenció del certificat OEA.
  • Tramitació de la sol·licitud del certificat OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat. Realitzem una auditoria OEA sobre els requisits per ser Operador Econòmic Autoritzat.
  • Manteniment del certificat Operador Econòmic Autoritzat.

Qui pot ser Operador Econòmic Autoritzat?

  • Qui pot tenir la certificació OEA? Pot ser Operador Econòmic Autoritzat qualsevol organització implicada a la cadena logística internacional: Fabricants, Exportadors , Transportistes , Expedidores (freight forwarders), Agents de Duanes o Representants duaners, almacenistas o importadores.
  • Qualsevol d’ells pot ser d’un tipus de certificat OEA: “Simplificacions Duaneres” , “Seguretat i Protecció” i “Simplificacions Duaneres i Seguretat” sempre que compleixin les orientacions com Operador Econòmic Autoritzat.

Beneficis del certificat OEA

Les principals avantatges de tenir la figura Operador Econòmic Autoritzat son:

  • La certificació OEA transmet confiança i seguretat a la cadena logística, especialment a les operacions amb la Duana. Ser Operador Econòmic Autoritzat implica un reconeixement internacional, vinculat amb el comerç legítim.
  • El certificat OEA facilita els tràmits amb la Duana. Un Operador Econòmic Autoritzat té menys controls físics i documentals a la Duana; prioritat en els controls; despatx centralitzat; més facilitat per l’OEA a tenir un dipòsit Duaner, a acollir-se als procediments duaners simplificats; declaracions sumàries , etc. La nostra consultoria OEA l’ajuda a aconseguir aquests beneficis.
  • Millorar el management i la gestió de l’empresa amb el certificat Operador Econòmic Autoritzat. Aplicant les eines de la certificació OEA amb l’ajuda de la nostra consultoria OEA ajuda a millorar els resultats (marge brut i benefici).

Casos d'èxit d'Operador Econòmic Autoritzat

Tenim experiència en implantar i tramitar els requisits per ser Operador Econòmic Autoritzat a tot tipus d’empreses vinculades amb la cadena logística: Agents de Duanes o Representants Duaners; Factories amb Duana; Transitaris, empreses de transport i empreses logístiques; Navilieres i consignataris.