Norma ISO 28001 cadena de subministre

Beneficis norma ISO 28001

La norma ISO 28001 sobre la gestió de la seguretat de la cadena de subministre aporta un marc de millora continua dels aspectes de seguretat a la cadena de subministre. De forma més concreta, destaquem:

 • Sistematitzar i optimitzar processos per garantir la seguretat a la cadena de subministre, mantenint-la lliure d’interrupcions en aplicar les millors pràctiques de gestió de la seguretat.
 • Fàcil d’integrar amb altres certificats. Un sistema de gestió de la seguretat a la cadena de subministre segons la norma ISO 28000 és fàcil d’integrar amb els requisits d’altres normes com ara OEA, ISO 9001, ISO 45001, o ISO 14001.
 • Augmenta la satisfacció del client. La seguretat a la cadena de subministre segons la norma ISO 28000 augmenta la credibilitat, reputació i prestigi de marca en prevenir pèrdues innecessàries degudes a robatoris i altres amenaces identificades.
 • Elimina les despeses associades amb múltiples certificacions de seguretat a la cadena de subministre. La implantació de la norma ISO 28000 assegurara a les parts interessades la seguretat de la cadena de subministre i el compliment amb els requisits de AEO o OEA, CTPAT, TAPA, BASC etc.

Consultoria seguretat ISO 28001

 • Consultoria certificado ISO 28000 per implantar un sistema de seguretat de la cadena de subministre segons la norma ISO 28001 útil i fàcil amb “Gesttic“.
 • Auditoria interna ISO 28800 del Sistema de Seguretat de la cadena de subministre amb auditors sènior amb àmplia experiència en auditories de seguretat de la cadena de subministre.
 • Outsourcing ISO 28000. Minimitzi costos, externalitzant les tasques de Responsable del Sistema de Seguretat de la Cadena de Subministre ISO 28000.
 • Formació ISO 28000 a mida sobre seguretat de la cadena de subministre. Formació “In Company”, “On line” o “Mixta”. Es pot bonificar a través de la Fundae.

Requisits de la norma ISO 28001

Els requisits de la norma ISO 28000 per un sistema de gestió de la seguretat per garantir la seguretat de la cadena de subministre, vinculada amb la gestió empresarial, té en compte els següents aspectes amb impacte a la gestió de la seguretat, inclòs el transport d’aquestes mercaderies en tota la cadena de subministre:

 • Establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió de la seguretat;
 • Assegurar la conformitat amb la política de gestió de la seguretat establerta;
 • Demostrar la conformitat a clients i altres parts interessades;
 • Buscar la certificació del seu sistema de gestió de la seguretat per una certificadora acreditada;
 • Fer una auditoria interna de conformitat amb la norma ISO 28000. Es pot integrar amb altres normes com ISO 9001 o OEA.
 • Cal complir els requisits legislatius i normatius que tracten sobre els requisits de la norma ISO 28000.

La norma ISO 28000 es pot aplicar a tot tipus d’organitzacions, de pimes a multinacionals, a la industria manufacturera, serveis de magatzematge o transport en qualsevol etapa de la cadena de producció o subministre.

Les organitzacions certificades per la norma ISO 28000, demostren que estan contribuint de forma significativa a la seguretat del subministre a la cadena de subministre.

Links vinculats amb la cadena de subministre

Destaquem els següents vincles sobre la norma ISO 28001 sobre la seguretat de la cadena de subministre: