Extranet ISO

Implanti una extranet ISO vinculada amb el seu sistema de gestió amb certificat ISO, per comunicar-se millor amb els seus col·laboradors, proveïdors i clients. Aconseguirà implicar-los amb eficàcia i eficiència al seu sistema de gestió.

Avantatges de l'extranet ISO

L’extranet ISO de “Gesttic – Software ISO amb la nostra consultoria estratègica en sistemes de gestió l’aporta:

  • Millor comunicació amb el Gestor de tickets o Ticketing del Software ISO. Amb el ticketing o gestor de tickets de l’extranet del Software ISO, millora la comunicació amb tots els col·laboradors implicats al seu Sistema de Gestió ISO amb certificat ISO 9001 de qualitat, certificat ISO 14001 de gestió ambiental, certificat ISO 45001 de seguretat laboral o qualsevol altra norma ISO. El ticketing es pot fer servir com una solució de Help Desk que augmenta la productivitat i la satisfacció dels usuaris interns i externs. L’adaptem a les seves necessitats.
  • Augmenti l’eficiència i eficàcia de l’organització amb l’extranet. El ticketing de l’extranet augmenta l’eficiència i eficàcia de l’organització. És molt fàcil conèixer els tiquets assignats i fer un seguimiento. El portal de formació “on line” de l’extranet permet assegurar de forma eficient i eficaç la formació del personal. Amb els fòrums i el portal de formació, serà més fàcil implicar a clients, col·laboradors i proveïdors en compartir l’opinió i el coneixement amb els fòrums.
  • Faciliti la formació amb el Portal de Formació “on line”. Una extranet pot implicar implantar una plataforma de formació online pròpia. Permet cursos de formació de qualsevol temàtica com cursos de benvinguda personal nou, cursos per formar als nostres clients o cursos de cursos de management i cursos de qualitat a través de la Fundae.
  • Redueixi el cost de la formació. El portal de formació s’adapta a les seves necessitats tant de contingut com d’horari. La formació “on line” o “semi presencial” és flexible, pel que no dificulta la seva productivitat. Consulti’ns les seves necessitats de formació.

Consultoria estratègica a sistemes de gestió

Pot implantar l’extranet ISO amb la nostra consultoria estratègica en sistemes de gestió a partir de:

  • Consultoria estratègica pel management, digitalització, ambientalització o innovació.
  • Consultors ISO per implantar normes ISO, certificació ISO, auditories ISO i outsourcing ISO.
  • Formació en management i qualitat. Formació presencial, on-line i formació mixta. Tramitem la Fundae. Formació per fer servir amb eficàcia i eficiència l’extranet.

Consultoria estratègica amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxit ens avalen.