Curs al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Objectius del curs al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Els objectius del “curs d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries” son:

 • Assimilar els conceptes necessaris per poder informar als consumidors d’aliments potencialment al·lergènics.
 • Conèixer la normativa vigent en al·lèrgens.
 • Aplicar a l’activitat laboral la prevenció i el manteniment dels aliments amb al·lèrgens.
 • Ajudar als establiments a complir amb les seves obligacions en matèria de seguretat alimentària en conèixer els mètodes de prevenció enfront a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i els nous requisits d’etiquetatge de productes alimentaris.

Mètode del curs

 • La formació es pot impartir “in company” o “on-line”.
 • El curs és bonificable per la Fundación Tripartita.
 • En acabar el  curs s’entregarà un certificat. D’aquesta forma és donen a conèixer els requisits del Reglament  1169/2011, en relació a la informació facilitada al consumidor sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Curs dirigit a:

Aquesta formació està dirigida a professionals que manipulin aliments i tinguin l’obligació d’informar als consumidors sobre les substàncies al·lèrgenes contingudes als aliments:

 • Professionals o persones en contacte directe amb els aliments durant la seva elaboració, transformació o manipulació com personal dels establiments de menjars (bars, restaurants, menjadors escolars, menjar per endur, etc).
 • Professionals en contacte amb aliments o amb processos de venda o servei dels mateixos.

Aquest curs està especialment dirigit a e empreses alimentàries amb “Manual APPCC” i/o certificats d’acord amb ISO 9001, ISO 22000, BRC 7, IFS o FSSC 22000.

Programa del curs

El programa és:

 1. Introducció.
 2. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Definicions i conceptes bàsics. Tipus d’al·lèrgies i intoleràncies. Qualitat de vida. Restriccions.
 3. Tipus d’al·lèrgens contemplats a la normativa. Substàncies que causen al·lèrgies i intoleràncies. Manipulació i característiques.
 4. Pla de prevenció de riscos en al·lèrgies alimentàries. Selecció de productes. Contaminació creuada. Neteja i eliminació d’al·lèrgens de les superfícies.
 5. Legislació aplicable i normatives d’obligat compliment. Disposicions nacionals. Disposicions comunitàries d’aplicació directe.
 6. Gestió dels riscos al·lergògens  per part del sector de l’alimentació. APPCC Etapes de l’Anàlisi de Riscos APPCC d’Al·lèrgens. Exemple d’aplicació de l’APPCC. Gestió d’al·lèrgens. Etiquetat. Declaració d’al·lèrgens en aliments envasats. Declaració d’al·lèrgens a aliments servits en el sector de la restauració.
 7. Obligacions dels establiments d’alimentació.
  Exemple pràctic 1 – Elaboració i servei de menjars.
  Exemple pràctic 2 – Envasat i etiquetat.
  Exemple pràctic 3 – Identificació correcte de productes a granel.
 8. Qüestionari.