Skip to content

Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

1. Beneficis de la norma ISO 22000

Implantar la norma ISO 22000 sobre la seguretat alimentària per la inoquitat dels aliments, aporta a la seva organització:

 • La norma ISO 22000 es pot aplicar a la cadena se subministre alimentari. La norma ISO 22000 de seguretat alimentària assegura tant el compliment dels requisits legals com els voluntaris. Compleix amb el codi APPCC (HACCP).
 • Requisits que es poden incorporar a un certificat ISO. L’estructura de la seguretat alimentària segons la norma ISO 22000 està alineada amb les normes ISO com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001. Permet optimitzar recursos interns i a la resta de la cadena alimentària, així com millorar la planificació de la seguretat alimentària, reduint la seva posterior verificació.
 • Millora la comunicació i confiança. El reconeixement internacional de la norma ISO 22000 facilita comunicar el compromís amb la seguretat alimentària, tant a clients, proveïdors o accionistes. Pot ser un pas previ a altres reconeixements com BRC o IFS.

2. Consultoria norma ISO 22000 de seguretat alimentària.

  • Consultoria certificat ISO 22000 per aconseguir el certificat segons la norma ISO 22000 de seguretat alimentaria.
  • Auditories ISO 22000. Auditories del certificat de seguretat alimentaria.
  • Outsourcing ISO 22000 o externalització de la norma ISO 22000 de la seguretat alimentària.

3. Requisits de la norma ISO 22000

La norma ISO 22000recull els requisits de seguretat alimentària aplicables a tota la cadena de subministre alimentari, per permetre’ls dissenyar i implantar un sistema de gestió de seguretat alimentària eficaç, independent del tipus, mesura i producte. Els requisits de la norma ISO 22000, es basen en:

 • Requisits per desenvolupar un Sistema APPCC de seguretat alimentària, d’acord amb els principis del Codex Alimentarius.
 • Requisits per bones pràctiques de fabricació o programa de pre requisits.
 • Requisits per un Sistema de Gestió. La norma ISO 22000 inclou requisits referents a la seguretat alimentària:
   • Responsabilitats de la Direcció (Comunicació i Revisió per la Direcció de la seguretat alimentària)
   • Gestió de Recursos;
   • Planificació i Realització de Productes Inocus (Pre requisits; Passos Preliminars i l’Anàlisi de Perills; Actualització de la Informació Preliminar i dels documents que especifiquen els PPR i el Pla APPC ; Planificació de la Verificació ; Sistema de traçabilitat; Control de no Conformitats)
   • Validació, Verificació i Millora del Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments (Control del Seguiment i mesura; Verificació del Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments ; Millora del Sistema de Gestió de la innocuïtat dels aliments)

4. Links relacionats amb la norma ISO 22000

 • ISO 9001 Sistemes de Gestió de Qualitat.
 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental.
 • OSHAS 18001 – Sistemes de Gestió de Salud i Seguretat Laboral