Skip to content

Auditoria norma ISO 14001 interna de gestió ambiental

Auditoria norma ISO 14001

1. Valor afegit de la nostra auditoria norma ISO 14001

Contractar una auditoria norma ISO 14001 a EmasConsultors, a més de a auditar el grau de compliment de la norma ISO 14001 i el nivell de maduresa del sistema de gestió ambiental, li aporta:

 • Integrar la gestió ambiental al Pla de Negoci. Sabem aplicar el certificat ISO 14001 perquè la nostra auditoria ISO 14001 ajudi a vendre més a través del Pla de Negoci i el Pla de màrqueting.
 • Guanyi diners. Aplicant les conclusions de l’auditoria ISO 14001 millorarà les vendes, reduirà costos i reduirà costos. La nostra auditoria l’ajudarà a guanyar diners.
 • Millora contínua ambiental. Les desviacions, oportunitats de millora i observacions de l’informe d’auditoria ISO 14001 són una excel·lent eina de millora contínua.
 • Anàlisi DAFO de la gestió ambiental. En l’informe d’auditoria constarà el seu DAFO de gestió ambiental i management (fortaleses, oportunitats de millora, amenaces i debilitats detectades durant l’auditoria ISO 14001).

2. Per què triar per a l’auditoria ISO 14001?

Els principals factors que ha de tenir en compte per escollir a EmasConsultors per realitzar l’auditoria norma ISO 14001 interna són:

 • Auditories molt útils per direcció. Auditoria ISO 14001 realitzada per un auditor sènior, que gràcies a la seva formació en management i gestió ambiental, capaç d’ajudar a integrar a través de l’informe d’auditoria ISO 14001 el management i estratègia de la Direcció.
 • Auditoria norma ISO 14001 integrada amb altres certificats. Podem realitzar l’auditoria ISO 14001 integrada amb altres normes com la ISO 9001 o OSHAS 18001.
 • L’Auditoria ISO 14001 ajuda a estalviar. Garantim que en l’auditoria detectarem oportunitats que impliquin un estalvi econòmic o augment dels beneficis a través del màrqueting ambiental.
 • Guanyi temps amb la nostra auditoria ISO 14001. Nosaltres vam realitzar l’auditoria que li aporta valor, vostè dediqués a fer allò que li ajuda a facturar. No cal que dediqui temps a ser un expert en gestió ambiental, planificar i realitzar l’auditoria ISO 14001.

3. Altres serveis de Consultoria ISO 14001

A més del servei d’auditoria norma ISO 14001, destaquem els següents serveis de consultoria ISO 14001:

4. Què ha de considerar una auditoria norma ISO 14001?

L’auditoria ISO 14001 és un procés per conèixer en quina mesura es compleixen els requisits de la norma ISO 14001. A una auditoria del certificat ISO 14001, cal auditar els requisits legals i voluntaris de caràcter ambiental, els propis de la norma ISO 14001 i els definits a la documentació (manual, procediments i instruccions) del sistema de gestió ambiental.

Una auditoria ISO 14001 ha de ser un procés:

 • Sistemàtic: L’auditoria norma ISO 14001 ha de seguir una metodologia definida (procedimental) que faciliti la seva realització i que permeti la comparació de resultats de diferents auditories.
 • Independent: l’auditor de l’auditoria ISO 14001 ha de ser objectiu i imparcial, independent de l’àrea auditada.
 • Documentat: En l’auditoria ISO 14001 s’han de tenir els registres i els evidències de les àrees verificades durant l’auditoria.
 • Mostral: és necessària la revisió durant l’auditoria norma ISO 14001 d’un nombre significatiu (no tots) de registres de cadascuna de les tasques incloses en l’abast de l’auditoria.