Certificació OSHAS 18001 de Seguretat i Salut

Certificació OSHAS 18001 - Seguretat i salut laboral

La certificació OSHAS 18001 d’un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral aporta:

 • Confiança de clients, treballadors i accionistes: Un Sistema de Gestió OSHAS 18001 diu als accionistes que es compleixen els requisits legals. La certificació OSHAS 18001 demostra un compromís clar amb la seguretat del personal, i pot ajudar a que estiguin més motivats, siguin més eficients i productius.
 • Integrada a la ISO 9001 e ISO 14001: Una certificació OHSAS 18001 sobre seguretat i salut laboral és fàcil d’integrar amb altres normes com la ISO 9001 i la norma ISO 14001. Les auditories internes de la certificació OSHAS 18001 ajuden a la millora continua de la seguretat i salut laboral.
 • Redueix costos: Amb la certificació OSHAS 18001 de gestió de la seguretat i salut laboral en complir els requisits legals es redueix el temps d’inactivitat provocat pels accidents, així com millora la posició de responsabilitat davant de la seva assegurança.

Consultoria OSHAS 18001

 • Consultoria certificació ISO 45001 per aconseguir la certificació OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral útil i fàcil amb el nostre “Software ISO“.
 • Auditoria ISO 45001 internes del Sistema de Gestió de la Seguretat Laboral SSL d’acord amb la norma OSHAS 18001 amb auditors sènior amb àmplia experiència en auditories de seguretat i salut laboral.
 • Outsourcing ISO. Estalvii diners externalitzant les tasques de Responsable de Gestió de la Seguretat Laboral.

Requisits de la certificació OSHAS 18001

La certificació OHSAS 18001 d’un Sistema de Gestió de la seguretat i salut laboral que permeti a una organització desenvolupar i implementar una política de seguretat i salut laboral requereix establir objectius i processos per aconseguir els compromisos de la política , prendre les accions necessàries per millorar el seu funcionament i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits de la certificació OSHAS 18001, inclosos els requisits legals.

Els requisits d’una certificació de seguretat i salut laboral , inclou:

 • Política de seguretat i salut laboral (SST),
 • Planificació de la SST. La certificació OSHAS 18001 té en compte la identificació de perfils ; avaluació de riscos i determinació de controls. També els requisits legals i altres requisits així com els objectius i programes de millora continua a la seguretat i salut en el treball.
 • Implementació i operació de la SST (recursos, funcions, responsabilitat i autoritat; competència; formació i presa de consciencia ; comunicació, participació i consulta; documentació; control dels documents; control operacional ; preparació i resposta davant d’una emergència)
 • Verificació (mesura del seguiment del desempeny; avaluació del compliment legal; investigació d’incidents, no conformitats; accions correctives i accions preventives; control dels registres; auditoria interna) i
 • Revisió per la direcció de la gestió de seguretat i salut laboral.

L’èxit del certificat OSHAS 18001, depèn del compromís de tots els nivells i funcions de l’organització, especialment de l’alta direcció amb la seguretat i salut laboral.

Links relacionats

Destaquem els següents links i normes relacionades amb la Seguretat i Salut en el Treball: