Skip to content

Certificat ISO 14001 de gestió ambiental

1. Beneficis del certificat ISO 14001 amb la nostra Consultoria ISO.

El seu certificat ISO 14001 amb l’ajuda de la nostra consultoria ISO li aportarà:

###
  • Fidelització dels clients i accés ràpid al mercat “verd. Amb el certificat ISO 14001 de gestió ambiental resolem les inquietuds ambientals dels clients i del mercat verd. La nostra consultoria ISO aconsegueix que amb el certificat ISO 14001 s’accedeixi a nous recursos com ecoetiquetes o la integració de la ISO 14001 amb el “Pla de Màrqueting.
  • Reducció de costos, augment de l’eficàcia i eficiència en els processos. La millora contínua ambiental que suposa un certificat ISO 14001 implantad0 amb la nostra consultoria ISO implica una reducció de matèria primera / ocupació de recursos; del consum d’energia; de residus i el seu cost de gestió així com la utilització de recursos recuperables: El “Pla de Negocii el “Pla financer milloraran.
  • Etiqueta Ecològica, Eficiència energètica o Anàlisi del Cicle de Vida. El certificat ISO 14001 aplicat amb la nostra consultoria ISO aportarà instruments que ajuden a la diferenciació i aportar valor als nostres clients a través de la “Etiqueta Ecològica“, Eficiència Energèticao el “Anàlisi del Cicle de Vida“.

2. Consultoria ISO per aconseguir el certificat ISO 14001

Implantem el certificat ISO 14001 amb els següents punts a diferencials:

###
  • Consultoria ISO amb més de 10 anys d’experiència aconseguint el certificat ISO 14001. La implantació del certificat ISO 14001 estarà liderada per un Enginyer i Executive MBA amb àmplia experiència en gestió ambiental i management empresarial.
  • Contacte amb el client. Implantem una ISO 14001 que s’adapta a la realitat de cada organització. D’aquesta manera podem garantir que el certificat ISO 14001 és una veritable eina de millora contínua.
  • ISO 14001 amb Gesttic Software ISO. Amb la plataforma en línia Gesttic” estem sempre en contacte constant amb el client i utilitzem eines que faciliten la implicació de tot el personal en el certificat ISO 14001.
  • Millora la competitivitat. Ens diferenciem perquè en aconseguir el certificat ISO 14001 ajudem a posar en marxa eines vinculades amb la gestió ambiental com la “Eficiència Energètica“, Comunicació ambiental”, Etiqueta Ecològica” o “Anàlisi del Cicle de Vida“.
  • Sistema Integrat de Gestió. Per aconseguir un sistema àgil i útil, integrem els requisits del certificat ISO 14001 en el sistema de gestió que tingui implantat.

3. Links vinculats amb el certificat ISO 14001