Curs eines de qualitat i millora continua

Objectius del curs eines de qualitat i millora continua

En acabar el curs eines de qualitat i millora continua, l’alumne estarà en condicions de:

 • Saber elegir la millor eina de gestió de qualitat per cada tasca, provocar reaccions correctes, valorar i motivar. Descobrir talents vinculats amb la gestió de qualitat, ensenyant a superar limitacions.
 • Adquirir els coneixements necessaris per implantar i practicar les eines de qualitat i millora continua del certificat ISO 9001ISO 14001ISO 45001 o segons altres normes amb eficàcia i eficiència.
 • Aprofitar al màxim el certificat ISO a partir del descobriment de les capacitats que ofereixen les eines de gestió de la qualitat en un sistema integrat de gestió.

Mètode del curs

El curs d’eines de qualitat i millora continua es pot impartir com “formació in company” o ” formació on-line“. El curs s’adapta a les necessitats de cada client. L’ensenyança és interactiva amb exercicis pràctics i/o dinàmiques participatives.

S’obté, un cop aprovat el curs, un diploma acreditatiu de realització de la formació.

Curs eines de qualitat i millora continua dirigit a:

El curs eines de qualitat i millora continua està dirigit a:

 • Treballadors i col·laboradors, implantant eines de millora continua.
 • Directius i professionals que vulguin aplicar eines de qualitat i millora continua.

Programa del curs

El programa del curs eines de qualitat i millora continua està desenvolupat pels temes següents:

 • Model EFQM d’excel·lència de la qualitat.
 • Model 5S pel “Manteniment Integral”, implicant a tot el personal en ell.
 • SIX Sigma per la millora dels processos.
 • Mètode 5 perquès per detectar la causa arrel.
 • Les set eines de la qualitat:
  • Diagrama Causa – Efecte (Diagrama de Ishikawa)
  • Fulla de comprovació (Fulles de Verificació).
  • Gràfics de Control.
  • Histograma.
  • Diagrama de Pareto, per ajudar a establir prioritats.
  • Diagrama de Dispersió.
  • Estratificació.
 • Mètode Kaizen per implantar una millora continua eficient i eficaç.