curs ISO 14001 de gestió ambiental

Curs ISO 14001 de gestió ambiental

Objectius del curs ISO 14001 de gestió ambiental

En acabar el curs ISO 14001 de gestió ambiental, l’alumne estarà en condicions de:

 • Comprendre els requisits de la norma ISO 14001 i del Reglament EMAS.
 • Emprendre el projecte d’implantació d’un sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 o EMAS, podent identificar i valorar els aspectes ambientals, familiaritzar-se amb la legislació ambiental i els seus requisits.
 • Ser capaç de liderar i mantenir el sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 o el Reglament EMAS, a través dels indicadors ambientals apropiats i planificar i desenvolupar les auditories del sistema de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS.

Mètode del curs

El curs ISO 14001 de gestió ambiental es pot impartir “in company” o “on-line”. El curs és bonificable per la Fundación Tripartita.

La formació del curs ISO 14001 és interactiva. intercanviant al manual del curs, casos pràctics fent servir el mètode del cas. A més, es suggerirà documentació complementària al manual del curs de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS.

S’obté un diploma acreditatiu del curs, una vegada s’ha aprovat.

Curs ISO 14001 de gestió ambiental dirigit a:

El curs sobre ISO 14001 de gestió ambiental està dirigit a:

 • Gerents i directius que vulguin conèixer com aplica la ISO 14001 o el Reglamento EMAS en la empresa.
 • Responsables ISO que vulguin implantar un sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 o el Reglament EMAS
 • Persones interessades en adquirir una formació que puguin desenvolupar en un futur.

Programa del curs ISO 14001 de gestió ambiental

El programa del curs ISO 14001 de gestió ambiental està desenvolupat dels temes següents:

 • La Gestió Ambiental. Lleis ambientals. Requisits legals de caràcter ambiental
 • Requisits de la ISO 14001.
  • Anàlisi del context
  • Riscos i oportunitats
  • Política ambiental
  • Aspectes ambientals
  • Gestió per processos
  • Control operacional
  • Seguiment i mesura
  • Declaració ambiental
 • Integració dels Sistemes de Gestió.
 • Planificació del sistema de gestió ambiental: Objectius i fites.