Memòria de sostenibilitat

Què és una memòria se sostenibilitat?

La memòria de sostenibilitat permet a les empreses mostrar com gestionen els seus impactes socials a tots els grups d’interès. La memòria de sostenibilitat segons les normes GRI implica una anàlisis de la materialitat, l’elaboració de l’informe i finalment un anàlisis de millora. 

En conseqüència, l’objectiu d’una memòria de sostenibilitat és reflectir el desempeny econòmic, social i ambiental de l’organització, els seus resultats passats i els objectius futurs, i les estratègies a seguir per assolir aquests últims.

Els passos a seguir per elaborar la memòria de sostenibilitat segons els estàndards GRI inclouen un anàlisis de la materialitat, l’elaboració de l’informe i finalment una anàlisis de millora.

Beneficis d'una memòria de sostenibilitat GRI

 • Reputació a través de la promoció de la Responsabilitat Social. La memòria de sostenibilitat comunica la importància de la Responsabilitat Social Corporativa a la gestió de l’organització.
 • Diferenciació en un mercat globalitzat. L’ús eficient dels recursos i l’adaptació al canvi son alguns dels principals beneficis que aporta la RSC quan s’introdueix al management i gestió de les organitzacions.
 • Complementa el seu certificat ISO. Una memòria de sostenibilitat GRI es complementaria a la norma ISO 26000. sobre gestió de la Responsabilitat Social. Es pot integrar a un certificat ISO 9001ISO 14001 i ISO 45001.

¿Quins passos cal seguir per elaborar la memòria de sostenibilitat?

Anàlisis de la materialitat

L’objectiu de l’anàlisi de materialitat és identificar els aspectes rellevants en matèria de sostenibilitat, que l’empresa ha de gestionar per ser sostenible a llarg termini.

 1. Identificació dels aspectes rellevants, segons la influència i importància a la presa de decisions de les parts interessades internes i externes (stakeholders).– Investigació de mercat, consultant memòries de sostenibilitat properes.
  – Elaboració d’enquestes, reunions i altres eines de consulta pels diferents grups d’interès.
 2. Priorització dels temes a incorporar a l’estratègia de sostenibilitat. Anàlisis dels temes en base a la importància dels seus impactes econòmics, socials i ambientals, i influencia en la presa de decisions dels grups d’interès.
  – Ús de la matriu de materialitat per l’anàlisi.
  – Selecció de entre 5-10 temes més rellevants.
  Matriz de Materialidad GRI
 3. Validació dels aspectes. Determinació de continguts concrets a incloure a la memòria de sostenibilitat tenint en compte l’abast, cobertura i interval temporal.
 4. Avaluació dels indicadors– Determinar els indicadors econòmics, socials i ambientals rellevants.
  – Analitzar resultats amb la finalitat d’identificar àrees susceptibles de millora. Identificar els camps on no es satisfacin les expectatives dels grups d’interès i establir els objectius de desempeny.

Elaboració de la documentació

L’objectiu de redactar la memòria, seguint la Guia GRI és que reflecteixi el desempeny econòmic, social i ambiental de l’organització, els resultats anteriors, futurs objectius, i les estratègies a seguir per aconseguir aquests últims.

 1. Comprovar la qualitat dels indicadors en base a la seva metodologia de recollida de dades.
 2. Elaboració de la memòria de sostenibilitat basat en les normes GRI.

Certificació o verificació de la memòria de RSE segons GRI

L’objectiu de la verificació externa de la memòria GRI és demostrar qualitat i confiança als diferents grups d’interès:

 1. Ajuda a la tramitació de la sol·licitud de certificació.
 2. Asistencia durant l’auditoria externa.
 3. Suport a les correccions de desviació detectades durant l’auditoria.

Maquetació i traducció de la memòria de sostenibilitat

L’objectiu de la maquetació i traducció és adaptar la memòria de sostenibilitat perquè sigui comprensible pels grups d’interès i mostri els avenços aconseguits per l’organització.

 1. Traducció del document als idiomes en que es vulgui comunicar.
 2. Dissenyar el document en format PDF o en edicions en paper (no habitual).

Consultoria RSC de Responsabilitat Social

Requisits de la memòria de sostenibilitat GRI

A la definició del contingut de la memòria de sostenibilitat i la seva comunicació posterior han de participar els grups d’interès identificats,  descrivint a la memòria com s’han respost les seves expectatives i interessos raonables. Els grups d’interès son treballadors, accionistes, proveïdors, grups vulnerables dins de les comunitats socials, Societat Civil, etc.

La memòria de sostenibilitat s’ha de basar en els següents principis: Equilibrada, comparable, precisa periòdica, clara i fiable.

Destaquem els següents continguts que ha de tenir la memòria de sostenibilitat GRI:

 • Abast i cobertura de la memòria de sostenibilitat.
 • Perfil de l’organització. Cal incloure la forma de governar, compromisos amb iniciatives externes, estratègia i anàlisis (d’acord amb el pla estratègic) i descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats (per exemple, d’acord amb ISO 31000) més importants per l’organització que es deriven de les tendències en la sostenibilitat.
 • Participació dels Grups d’Interès en els processos de compromís i comunicació durant el període que cobreix la memòria. Aquesta informació no es limita a incloure els grups d’interès per elaborar la memòria de de sostenibilitat.
 • Impacte de les tendències, riscos i oportunitats de sostenibilitat, incloent-hi la priorització dels principals aspectes de sostenibilitat, com ara els riscos i oportunitats, segons la seva importància per l’estratègia de l’organització. Cal que incloguin els objectius i una descripció dels mecanismes de govern implantades, per gestionar els riscos i les oportunitats vinculades amb els riscos i oportunitats detectats.
 • Resultats i anàlisi de la gestió, fent servir indicadors de comportament de l’organització de l’àmbit econòmic, ambiental i social (inclosos aspectes laborals, drets humans, societat i responsabilitat sobre productes).