Curs Sistema Integrat de Gestió

Objectius del curs Sistema Integrat de Gestió

Els objectius del curs sistema integrat de gestió son:

 • Adquirir els coneixements necessaris per aplicar una metodologia de gestió integrada als sistemes de qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001, seguretat i salut laboral ISO 45001 i responsabilitat social.
 • Identificar els elements comuns i particulars de cada un dels sistemes de gestió, prenent com a referencia els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001 i de l’estàndard ISO 45001.
 • Conèixer les avantatges del sistema integrat de gestió. Amb un sistema integrat de gestió guanyarà en eficiència i eficàcia.

Mètode del Curs Sistema Integrat de Gestió

El curs de sistema integrat de gestió es fa a mida de les seves necessitats. Es pot impartir “in company”, “on-line” o “mixta”. El curs de sistema integrat de gestió és bonificable per la Fundae.

Curs sistema integrat de gestió dirigit a:

El curs de sistema integrat de gestió està dirigit a:

 • Gerents i directius de les empreses que vulguin augmentar l’eficàcia i eficiència del seu sistema de gestió.
 • Responsable del Sistema de Gestió.
 • Personal implicat en aconseguir un sistema integrado de gestión eficaz y eficiente.

Programa del Curs sistema integrat de gestió

El programa del curs de sistema integrat de gestió és:

 • Context intern i extern
 • La gestió integrada: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i Responsabilitat Social.
 • Gestió per processos:
  • Definició de processos i la seva interacció.
  • Riscos i oportunitats.
  • Enfocs per la integració de requisits
  • Norma UNE 66177
  • Integración por procesos y de la documentación
 • Análisis de requisitos de las Normas
 • Elements comuns i específics de cada norma.
 • Els beneficis de la integració dels sistemes de gestió.
 • Casos pràctics. L’objecte dels casos pràctics és aplicar de forma pràctica els coneixements adquirits a la pròpia organització.