Gestor de projectes del software ISO

Necessita una eina per gestionar els projectes? Vol optimitzar la gestió dels projectes? Vol optimitzar la gestió dels projectes amb un software cloud? Vols que el gestor de projectes sigui una eina pel “project manager”?

Avantatges del Gestor de projectes

Les avantatges d’implantar un gestor de projectes, amb l’ajuda dels nostres consultors estratègics per assegurar l’èxit:

  • Eficàcia i eficiència. Cada usuari coneix les prioritats en les que és responsable i el seu termini d’execució. Facilita la integració del sistema de gestió amb el pla estratègic i el pla de negoci.
  • Planificació eficaç i eficient de les tasques del projecte, en identificar totes les responsabilitats funcionals per complir la missió de l’empresa. Assegura que tots els implicats coneixen la seva responsabilitat.
  • Ajuda a la millora continua, dels processos que requereix el certificat ISO. Proporciona un estalvi de temps i costos. Aporta informació a Gerència “on line” sense necessitat de dedicar temps a fer informes.
  • Facilita la gestió del coneixement i del “know how. El gestor de projectes facilita la gestió del coneixement o “know how”, per ser usat a projectes futurs. Permet transferir coneixements entre Departaments, que, d’una altra forma actuarien de forma estanca.
  • Resposta ràpida a demandes canviants. La gestió de projectes permet adaptar-se al canvi i gestionar aquest canvi. El gestor es pot adaptar fàcilment a altres usos.

Consultoria ISO

Pot implantar el gestor de projectes amb els nostres serveis de consultoria ISO:

  • Consultors ISO per aconseguir el certificat ISO, auditories ISO internes i outsourcing ISO pel manteniment de la seva certificació ISO. Experts en gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.
  • Consultors estratègics per facilitar el project management o la gestió de projectes basada en el gestor de projectes de Software ISO.
  • Formació en management i qualitat. Formació presencial, on-line i mixta. Tramitem la Fundae.