Certificado iso 14001

Com les ISO apropen la gestió ambiental a les PIMES

Aconseguir el certificat de gestió ambiental

La gestió ambiental a les PIMES pot ser una bona eina per respondre a les inquietuds ambientals dels clients. La certificació ISO 14001 és un conjunt de requisits que cal complir per aconseguir la millora continua ambiental. Aquesta norma serveix tant si es tracta d’una petita, mitjana o gran empresa.

La gestió ambiental a les PIMES amb un certificat ISO 14001 és una eina que ajuda a la millora continua. Pot ajudar a assumir els ODS – Objectius de Desenvolupament Sostenible o a posar en marxa eines com les Etiquetes ecològiques i les Declaracions Ambientals de Producte segons la norma ISO 14025. Son eines que ajuden a aconseguir una millor gestió ambiental i a abordar el canvi climàtic. A més ajuda a demostrar el seu compromís amb la responsabilitat social (RSC).

Beneficis de la ISO 14001 per a PIMES

Les petites empreses poden aconseguir els mateixos resultats de la gestió ambiental que les grans empreses. Comptar amb uns certificació ISO 14001 de gestió ambiental permet:

  • Millorar les pràctiques de negocis, ajudant a diferenciar-se de la competència.
  • Minimitzar els impactes ambientals augmenta la productivitat, redueix costos i ajuda a diferenciar-se.
  • Ofereix un avantatge competitiu, obrint noves oportunitats de negoci. Les ecoetiquetes i Declaracions ambientals en son un exemple.
  • Millora l’eficiència operativa i estalvia costos, en particular pel que fa al consum d’energia i la gestió de residus.
  • Credibilitat i confiança als clients, les Administracions i altres parts interessades.

Els incentius per implementar els requisits de la norma ISO 14001 de gestió ambiental poden ser diversos. A vegades és un requisit dels clients o un convenciment de la propietat. En tots els casos cal un compromís de Direcció per assegurar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió. Els efectes d’un sistema de gestió ambiental augmentaran si s’acompanya d’altres certificats com la ISO 9001 en gestió de qualitat.