Certificado iso 14001

Com les ISO apropen la gestió ambiental a les PIMES

Els beneficis d’abordar els problemes ambientals no només estan vinculats a la protecció del medi ambient, sinó que també es poden trobar en el rendiment i la rendibilitat del negoci d’una empresa. Si tu també vols beneficiar has d’aconseguir el certificat ISO 14001.

Aconseguir el certificat de gestió ambiental

Per a les PIMES, la implementació d’un sistema de gestió ambiental pot ser un veritable desafiament, ja que els recursos tècnics i financers, a més del temps del personal, sovint són limitats.

ISO 14001 és un conjunt de requisits de gestió ambiental que una organització ha de complir. Tant se val si es tracta d’una petita, mitjana o gran empresa. ISO 14001 és una eina que ajuda a donar suport l’acord climàtic de París i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que conformen l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (ONU) per al Desenvolupament Sostenible. Es tracta d’un dels estàndards internacionals que ajuden a recolzar una millor gestió ambiental i a abordar el canvi climàtic. Altres normes ISO es centren en la gestió de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i ajuden a les organitzacions a informar sobre les seves emissions o reduccions de GEH per complir amb els requisits reglamentaris nacionals aplicables, participar en el mercat de comerç d’emissions de carboni o demostrar el seu compromís amb la responsabilitat social corporativa (RSC).

Certificado medioambiental

Beneficis de la ISO 14001 per a PIMES

Les petites empreses poden aconseguir els mateixos resultats de la gestió ambiental que les grans empreses. Comptar amb un sistema de gestió ISO 14001 permet:

  • Millorar les pràctiques de negocis.
  • Minimitzar els impactes ambientals alhora que augmenta la productivitat.
  • Ofereix un avantatge competitiu, obrint noves oportunitats de negoci.
  • Millora l’eficiència operativa i estalvia costos, en particular pel que fa al consum d’energia i la gestió de residus.
  • Dóna credibilitat i confiança a les agències reguladores i altres parts interessades, inclosos els clients.

Els incentius per implementar ISO 14001 difereixen d’un país a un altre; varien des d’una freqüència d’inspecció reduïda fins primes d’assegurança més baixes o subsidis del govern i els efectes d’aquesta sempre es veuran incrementats si s’acompanya d’altres certificats com la ISO 9001 en gestió de qualitat.