Gestió documental sense papers

Què aporta la gestió documental?

La gestió documental és una de les eines vinculades amb la nostra metodologia Gesttic, amb l’objecte d’ajudar al certificat ISO així com fer el servei d’outsourcing ISO de forma eficient i eficaç gràcies a:

 • Adaptable a les seves necessitats. L’estructura, contingut i permisos del seu gestor documental s’adapta a les seves necessitats. Permet tant la gestió de la documentació vinculada amb el pla de negoci, com la de qualsevol certificat ISO de qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001, seguretat laboral ISO 45001, responsabilitat social, seguretat alimentària o de gestió de la innovació.
 • Millor accessibilitat. Pots accedir a tota la documentació des de qualsevol punt que tingui accés a internet.
 • Permisos i accessos adaptables a les seves necessitats. Cada usuari pot accedir sols a allò que consideri oportú. També permet personalitzar els drets a lectura o edició.
 • Gestió documental amb eines habituals, com ara Microsoft 365.
 • Firma digital, per agilitzar el circuit d’actualització de la documentació.
 • Control de versions de forma automàtica, accedint amb facilitat a l’historial de versions.
 • Facilita la col·laboració i treball en equip. En fer servir un gestor documental «online» al que es pot accedir des de qualsevol ubicació.

Redueixi i elimini costos

Amb la gestió de documents de la metodologia Gesttic, redueixi i elimini els costos associats a:

 • Redueixi els costos de personal a la gestió de contingut. Gràcies als documents versió, la gestió i distribució dels documents amb la nostra metodologia Gesttic, basada en Microsoft 365, és més àgil i fàcil.
 • Guanyi temps. Deixarà de buscar documents. Amb el gestor documental trobarà i recuperarà ràpidament la documentació. A més, assegurarà la conservació indefinida dels documents.
 • Disposi d’una intranet. Sabem configurar el gestor documental perquè sigui una intranet pel seu equip.
 • Redueixi el cost del servidor. Com és un gestor documental basat en una plataforma cloud, elimini la compra, manteniment i renovació del servidor.