Skip to content

Outsourcing Estratègic

1. Punts forts de l’Outsourcing Estratègic

Amb l’Outsourcing Estratègic converteixi el certificat  ISO 9001 en una eina de management i estratègia li aportarà:

 • Guanyar diners. La ISO 9001 integrada amb el Pla Estratègic i el Pla de Negoci l’ajudarà a guanya diners .
 • Planificació Estratègica. Aplicant les eines del certificat ISO 9001 aconseguim que el certificat ISO 9001 interessarà a l’Alta Direcció.
 • Clients satisfets. Amb l’Outsourcing estratègic la seva organització estarà orientada al client, adaptant els objectius a les necessitats i opinió dels clients.Fusionant el certificat ISO 9001 amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic, augmenta la satisfacció dels clients perquè els objectius tenen en compte les necessitats dels clients.
 • Empresa més competitiva i eficient. L’Outsorcing estratègic aliena el certificat ISO 9001 amb el Pla de màrqueting aconseguint una orientació al client a través de les actuacions de màrqueting i comercials.

2. Metodologia de l’Outsourcing Estratègic.

La metodologia de l’Outsourcing Estratègic es basa en les següents fases:

 • Fase 1 – Vista sense compromís. La vista pretén adaptar la conversió del certificat ISO 9001 al Pla Estratègic amb el nostre Outsourcing Estratègic, de forma que l’ajudi a posicionar-se al seu mercat amb una proposició de valor sostenible. Demanin’s una cita sense cpmpromís.
 • Fase 2 – Implantació de l’Outsourcing estratègic, convertint el certificat ISO 9001 en el seu Pla Estratègic i Pla de Negoci, compost de:
  • Quadre de comandament integral. Simplifica la direcció de l’empresa, orientant-la als clients i resultats.
  • Pla de màrqueting, on s’estableixen els objectius de màrqueting, defineixen les estratègies de màrqueting i els programes d’acció per aconseguir els objectius. Inclou l’estratègia de màrqueting digital.
  • Pla d’internacionalització. Per optimitzar el comerç internacional (importacions i exportacions)
  • Pla Financer. Implica l’Estudi de Viabilitat del negoci i determinar la liquides futura, plasmada en un quadre de Tresoreria.
  • Pla de continuïtat del negoci on s’estableix com cal recuperar i restaurar les funcions crítiques després d’una interrupció no desitjada o desastre.
  • Pla de Recursos Humans.
  • Pla d’Operacions.
 • Fase 3 – Implantació i seguiment del Pla Estratègic. Un cop convertit els eu certificat ISO 9001 al seu Pla Estratègic, amb el nostre outsourcing estratègic l’ajudem a mantenir el Pla Estratègic que asseguri el seu seguiment i la millora continua del Pla de Negoci.

Garantim l’èxit de l’Outsourcing Estratègic amb qualsevol certificadora ISO

3. Casos d’èxit d’Outsourcing Estratègic

Tenim casos d’èxit d’Outsourcing Estratègic per transformar un Sistema de Qualitat ISO 9001 en el seu Pla Estratègic en sectors tant diversos com ara: