Q Qualitat Turística ICTE – Marca Q de l’ICTE

Beneficis d'una Q de Qualitat Turística

Els establiments on s’ha implantat i certificat la marca Q de qualitat turística seguint la metodologia dels nostres consultors ISO, aporta:

 • Prestigi, la marca Q de Qualitat Turística demostra el compromís de l’establiment certificat per aconseguir la satisfacció completa del client, superant les seves expectatives, oferint un servei excel·lent.
 • Diferenciadora, La Marca Q de qualitat turística diferencia els establiments que assegurin els nivells de qualitat establerts a les normes aplicables.
 • Fiable i rigorosaCertificadores de qualitat independents avalen el compliment dels requisits de les normes de qualitat turística.
 • Promoció, davant de consumidors i les administracions. L’ajudem a vendre.

Auditoria Q de Qualitat Turística

L’auditoria de certificació ICTE i el segell de la Q de la Qualitat Turística està destinada a establiments o empreses turístiques, interessades a demostrar el nivell de Qualitat de la seva organització, serveis i instal·lacions, així com el seu desenvolupament en harmonia amb el medi ambient.

La Marca Q desenvolupa models de gestió de qualitat al sector turístic que permetin adequar els serveis oferts a les expectatives de la demanda. Els diferents requisits a complir es concreten en normes. En destaquem:

 • Hotels i apartaments turístics (UNE 182001) La norma inclou requisits de gestió a la prestació del servei i dels elements tangibles a un establiment hoteler per tenir accés a la Marca Q d’hotels i allotjaments turístics.
 • Platges (ISO 13009 Platges. Requisits per la prestació del servei)
 • Agència de viatges (UNE EN 13809 Serveis turístics. Agència de viatges i tour operadors)
 • Balnearis (UNE 186001 Establiments balnearis. Requisits per la prestació del servei)
 • Restaurants (varies normes de la serie UNE 167000)

La marca Q de qualitat es pot trobar a altres serveis turístics com ara: transports de turistes per carretera, autocars de turisme, càmping, cases rurals, convention bureaux, espais naturals protegits, estacions d’esquí, oficines d’informació turística, palaus de congressos i temps compartit.

Consultoria Qualitat

Com auditoria ISO, els nostres serveis de qualitat son:

 • Consultoria Qualitat per implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat útil i àgil amb “Gesttic“. Integrable amb certificats ISO 9001 i ISO 14001
 • Auditoria interna Q del Sistema de qualitat amb auditors sènior amb àmplia experiència en auditories.
 • Outsourcing Q. Estalvii externalitzant les tasques de Responsable del Sistema certificat per Q, ISO 9001, ISO 14001 i altres normes.
 • Outsourcing estratègic. Integri el management i l’estratègia amb el seu certificat.