Software ISO 9001

Software ISO 9001 amb Gesttic

Software ISO 9001 per un certificat útil i fàcil

La nostra consultoria ISO 9001 fa servir la “metodologia Gesttic” com a Software ISO 9001 de qualitat “sense papers”. Amb ella apliquem tots els requisits de la norma per fer la ISO útil i àgil. Destaquem:

  • Context de l’organització. A través de la nostra metodologia i el software de gestió Gesttic, disposem d’eines que ens ajuden i permeten recollir les necessitats i expectatives dels grups d’interès de l’organització. Així facilitem el compliment del pla de màrqueting, inclòs el màrqueting digital.
  • Lideratge. Ens facilita la comunicació de la política de qualitat de l’empresa tant a les parts interessades internes a través dels diferents equips i canals de Microsoft Teams, com a les parts interessades externes, a través del blog del sistema de gestió.
  • Planificació. A través de diferents aplicacions, registren els diferents riscos i oportunitats amb els processos de l’organització. A més, fem servir plans i tasques de Planner per la planificació i gestió d’objectius com ara les accions per abordar riscos i oportunitats. Ens facilita la gestió i seguiments de les accions pel compliment d’objectius. Objectius. Amb la nostra metodologia Gesttic pot assignar i controlar les diferents accions dels objectius. Implicant a tot el personal, s’aconsegueix l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió.
  • Recolzament. Control i gestió de la documentació amb més facilitat per la comunicació dels canvis, política i altres comunicats. Per a això, fem servir eines que disposen les aplicacions de Microsoft 365 como SharePoint, OneNote, Planner y Teams. La documentació sota control i sense errors.
  • Operació. Amb els canals i equips podem gestionar els diferents projectes de disseny amb més implicació del personal. Assegurem la seva implicació i èxit. A més, podem ajudar-lo amb el nostre campus de formació.
  • Avaluació del desempeny. A través d’OneNote fem auditories internes amb més agilitat i eficàcia. Amb eines com Planner seguim i avaluem tant els indicadors dels processos KPI, plans de millora i objectius de millora.
  • Millora. Con el registro a través del gestor de tiquets o ticketing fem un seguiment de les no conformitats, accions correctives, accions de millora i oportunitats. Potencia la millora: ni una no conformitat, acció correctiva i de millora registrar, tractar i resoldre. A més, afegim que el software ISO és una eina clau per la millora continua de l’organització fent que el sistema de gestió sigui més eficaç i eficient .

Gesttic – Software certificació ISO 9001 de qualitat, també està preparat per la gestió de les normes més habituals com ara el certificat ISO 14001 de gestió ambiental, certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral, IQNet SR10 de Responsabilitat Social o ISO 22000 o IFS de seguretat alimentaria.