Skip to content

Certificat ISO integrat

normes ISO i certificat ISO

1. Certificat ISO integrat amb la nostra Consultoria ISO

El certificat ISO per qualsevol norma ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 13485, OEA, BRC, etc…) amb la nostra Consultoria ISO aporta:

###
  • Certificat ISO per vendre més. Amb la nostra ajuda, la certificació ISO ajuda a vendre més, integrant-lo en el Pla de Màrqueting i Pla Comercial, obtenint així més beneficis.
  • Certificació ISO integrada amb el Pla Estratègic i en el Pla de Negoci. Integrem el certificat ISO el Pla de Negoci i el Pla Estratègic (inclòs el pla de màrqueting i pla financer). El certificat ISO és una gran eina de management i estratègia per Direcció
  • Mínima inversió de recursos propis.  La nostra consultoria ISO amb Gesttic ISO útil i fàcilaconsegueix minimitzar la dedicació del personal per aconseguir una certificació ISO útil i fàcil.
  • Implica a tot el personal en l’estratègia. Vam aconseguir un certificat amb tot el personal implicant en l’estratègia de l’organització. El certificat ISO ajuda a guanyar eficàcia i eficiència, gràcies a la nostra consultoria ISO.

2. Metodologia per aconseguir el certificat ISO

La nostra Consultoria ISO garanteix l’èxit de la certificació, gràcies a la consultoria presencial i l’ús de la plataforma “Gesttic”. Segueix les fases següents:

  • Fase Avaluació prèvia. Implica una anàlisi de la situació prèvia per conèixer amb detall els treballs necessaris per aconseguir el certificat ISO segons la norma desitjada. Tindrà sense compromís un pressupost de “consultoria ISO.
  • Elaborar la documentació de la certificació. Ajudem a elaborar la documentació necessària per aconseguir la certificació ISO, com el manual, procediments i instruccions. La seva certificació ISO gràcies a la nostra consultoria ISO, només haurà documentació que li aporti valor i ajudi en el seu “pla de negoci”.
  • Implantació del certificat ISO. Implantem els requisits del sistema de gestió vinculat amb la certificació que volem aconseguir. Amb la nostra consultoria ISO sempre es trobarà acompanyat per aconseguir el certificat de qualitat.
  • Auditoria interna i Auditoria de certificació. En aquesta fase de la consultoria ISO l’acompanyem en l’auditoria de certificació amb què aconseguirem la certificació ISO.

3. Links vinculats