La certificació OEA amb la Duana

Una certificació OEA (Operador Econòmic Autoritzat) implica ser un operador de confiança certificat per la Duana Espanyola (AEAT) per les operacions duaneres regulades per normativa, i per tant, pot gaudir d’avantatges a les seves transaccions de comerç extracomunitaris.

Pot sol·licitar la certificació OEA a la Duana qualsevol persona, física o jurídica establerta a Espanya, amb independència de la mida del seu negoci i que estigui implicada a la cadena logística internacional,: Fabricants, Exportadors, Representants Duaners, Expedidors (transitaris – freight forwarders), Depositaris (magatzemistes), Importadors i Transportistes.

Quan la Duana, atorga la certificació OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat es consideraran operadors segurs i fiables per la resta dels integrants de la cadena logística a tota la Unió Europea.

En aconseguir la certificació OEA adquireix uns compromisos en matèria de seguretat. Aquests compromisos en matèria de seguretat. Aquests compromisos es tradueixen en unes avantatges competitives i diferenciadores que aporten valor afegit als seus processos.

Des de EmasConsultors podem ajudar a través de la nostra consultoria OEA.

Certificació OEA

Algunes de les nostres referències de certificació OEA per la Duana son: