Certifica la teva empresa en ISO 9001

Certifica la teva empresa en ISO 9001 per a garantir la qualitat dels processos i el bon funcionament de la companyia. Aporta al negoci beneficis en satisfacció i fidelització de clients, reducció de costos i eficiència empresarial.

Quines millores detecten els clients?​

Quan certifica la seva empresa en ISO 9001, els clients observen millores.

Implantar la norma ISO 9001 té com a benefici principal augmentar la satisfacció del client. S’aconsegueix mitjançant la millora de la qualitat, el compliment de requisits legals, compliment de terminis, la personalització de productes i serveis, una millor comunicació i la fidelització dels clients.

En millorar la satisfacció del client, es retenen més clients fidels i augmenta la reputació de l’empresa, facilitant l’obtenció de nous clients.

A més, l’ISO 9001 promou un enfocament centrat en el client, la qual cosa contribueix a la millora contínua, estableix processos controlats i aborda la gestió de riscos, i tot això ajuda a impulsar la qualitat i la satisfacció del client en l’organització. La millora contínua ajuda a plantejar-se la certificació ISO 14001 de gestió ambiental, certificat ISO 45001 de seguretat laboral o implicar-se en la Responsabilitat Social.

Quins beneficis aportarà a curt i llarg termini?​

  • Posicionament en el mercat. L’ISO 9001 ajuda a augmentar la reputació i la satisfacció dels clients ja que ajuda a satisfer les necessitats i expectatives. És un primer pas. Certificats de Responsabilitat Social com Ecovadis, SMETA o Label Toumaï by Lucie, ajuden a aconseguir-ho.
  • Satisfacció dels clients: En complir amb els estàndards de qualitat, les empreses poden oferir productes i serveis que compleixen amb les expectatives dels clients, la qual cosa es tradueix en una major satisfacció.
  • Avantatges competitius enfront d’altres empreses del sector. El certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat és una eina que ens ajuda a detectar i implantar millores. A més és un requisit que es valora en els concursos públics.
  • Satisfacció i fidelització de clients: En implementar estàndards de qualitat, les empreses poden oferir productes i serveis consistents, la qual cosa augmenta la satisfacció dels clients i fomenta la lleialtat a llarg termini.
  • Reducció de costos: L’ISO 9001 promou l’eficiència i l’optimització de processos. En identificar àrees de millora, les empreses poden reduir costos operatius i desaprofitaments.
  • Millor enteniment intern: La implementació de l’ISO 9001 implica la participació de tot l’equip. Això millora la comunicació i l’enteniment del conjunt de l’empresa per part dels treballadors i l’equip directiu.