Cost implantació ISO 9001

La implantació d’una ISO 9001 de qualitat pot estar motivada per ser un requisit dels nostres clients, participació d’un concurs o perquè volem tenir una eina que ens ajudi a aconseguir el pla de negoci i el pla estratègic. El cost d’implantació ISO 9001 és diferent segons el que busquem.

Què afecta el cost de la ISO 9001?

El cost de la implantació ISO 9001 tindran més pes depenent de:

 • Implantar la norma ISO 9001. Aconseguir el certificat ISO 9001 implica complir amb tots els requisits de la norma, tant en una petita, mitjana o gran empresa.
 • Documentació prèvia de l’organització. És important saber si disposa d’un quadre de comandament o KPI, pla de negoci, pla estratègic o procediments i documents que descriguin la manera de treballar. Es tracta d’analitzar la situació en què es trobi l’empresa.
 • Complexitat i naturalesa dels seus processos. Segons la dificultat dels seus processos i el nombre d’empleats implicats, la dificultat i cost d’implantar per a aconseguir el certificat ISO 9001 és diferent. En contactar amb nosaltres, li analitzem el cost per a fer-li un pressupost a mesura de les seves necessitats.
 • Ubicació a certificar. Implica conèixer la infraestructura existent, ambient de treball i cultura de cada centre que es vulgui certificar. És bo implantar l’ISO 9001 amb un software ISO “sense papers” que faciliti el treball en equip i la col·laboració entre seus.
 • Normes a implantar. Implantar conjuntament un sistema de qualitat amb els requisits d’altres normes (ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, IQNet SR10 o Forética de responsabilitat social, IFS o ISO 22000 de seguretat alimentària, etc.). Segons les normes s’hauran de complir lleis i requisits diferents que el seu compliment pot implicar un cost.
  Un altre factor molt important és saber què volem amb l’ISO. Els dos extrems són complir un tràmit i tenir una eina que ajudi a guanyar diners integrant la certificació ISO a l’estratègia i el pla de negoci.

Càlcul del cost implantació ISO 9001

Per calcular la implantació del certificat ISO 9001, heu de tenir en compte:

 • Consultoria ISO 9001 per assolir la certificació ISO 9001. Sol·licitar pressupost sense compromís dels nostres serveis per aconseguir el certificat ISO per la norma que necessiti. El consultor més econòmic és aquell que aporta més valor, no pas el que costa menys diners.
 • Costos relacionats amb el certificat ISO (inspeccions reglamentàries o legals, calibratges d’equips, formació obligatòria o necessària, etc.)
 • Hores de treball dels empleats. En calcular el cost de la certificació ISO heu de tenir en compte la dedicació del Responsable del Sistema, Directius i staff tècnic. Contractant un servei de consultoria ISO 9001 “claus en ma” a EmasConsultors, aquest cost pot ser mínim, sense perdre eficàcia ni eficiència.
 • Cost de la certificació ISO. Us ajudem a escollir la certificadora ISO que més us convé. El cost depèn del nombre de jornades i el cost de la jornada de certificació. El nombre de jornades el determina la International Accreditation Forum (IAF) segons els documents per a la durada de les auditories.