Curs ISO 9001 al Pla estratègic

Curs ISO 9001 al Pla estratègic

Objectius del Curs ISO 9001 al Pla Estratègic

En acabar el curs ISO 9001 al Pla Estratègic, l’alumne estarà en condicions de:

 • Saber vincular els requisits de la ISO 9001 amb els del Pla Estratègic (Pla de negoci, Pla financer, pla de màrqueting, pla d’operacions, pla de RRHH, pla d’internacionalització i pla de contingències).
 • Conèixer què és un pla estratègic, les seves utilitats i aplicacions.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre com fer un pla estratègic.
 • Convertir la seva ISO 9001 al seu Pla Estratègic amb objectius estratègics.
 • Seguir l’evolució del Pla Estratègic.
 • Conèixer el model EFQM i el pla de contingències com eines d’excel·lència que vinculen la qualitat ISO 9001 i el pla estratègic.

Mètode del Curs ISO 9001 al Pla Estratègic

L’ensenyament sobre com integrar el pla estratègic a la ISO 9001, alterna classes teòriques amb participatives amb el mètode del cas. L’aprenentatge a través del mètode de cas, és una forma pràctica d’aproximar-se a la realitat empresarial. S’entregarà documentació i material complementari.

El curs es pot impartir “in company” o “on-line”. Formació bonificable per la Fundae.  Un cop aprovat, s’obté un diploma acreditatiu de participació.

Curs dirigit a:

 • Administrador o Gerent que vulguin aprofitar les eines que ens aporti la ISO 9001 a través del Pla Estratègic.
 • Responsables de Qualitat que vulguin convertir la seva ISO 9001 al Pla Estratègic.
 • Responsables de Departament que vulguin entendre com s’integra la ISO 9001 al Pla Estratègic

Programa del Curs

El programa de la formació sobre ISO 9001 al Pla Estratègic és:

 1. Principis de la gestió de la qualitat, gestió i estratègia empresarial.
 2. Pla Estratègic. S’estudia el contingut del Pla: Pla de màrquetingPla financer, Pla d’operacions i Pla de Recursos Humans.
 3. Com convertir el certificat ISO 9001 amb el nostre Pla Estratègic.
 4. Eines per l’excel·lència: EFQM i Pla de Contingències.

A la modalitat “In Company”, el programa s’adaptarà al context del client.