Curs ISO 9001 al Pla estratègic

Objectius del Curs ISO 9001 al Pla Estratègic

En acabar el curs ISO 9001 al Pla Estratègic, l’alumne estarà en condicions de:

 • Saber vincular els requisits de la ISO 9001 amb els del Pla Estratègic (Pla de negoci, Pla financer, pla de màrqueting, pla d’operacions, pla de RRHH, pla d’internacionalització i pla de contingències).
 • Conèixer què és un pla estratègic, les seves utilitats i aplicacions.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre com fer un pla estratègic.
 • Convertir la seva ISO 9001 al seu Pla Estratègic amb objectius estratègics.
 • Seguir l’evolució del Pla Estratègic.
 • Conèixer el model EFQM i el pla de contingències com eines d’excel·lència que vinculen la qualitat ISO 9001 i el pla estratègic.

Mètode del Curs ISO 9001 al Pla Estratègic

L’ensenyament sobre com integrar el pla estratègic a la ISO 9001, alterna classes teòriques amb participatives amb el mètode del cas. L’aprenentatge a través del mètode de cas, és una forma pràctica d’aproximar-se a la realitat empresarial. S’entregarà documentació i material complementari.

El curs es pot impartir “in company” o “on-line”. Formació bonificable per la Fundae.  Un cop aprovat, s’obté un diploma acreditatiu de participació.

Curs dirigit a:

 • Administrador o Gerent que vulguin aprofitar les eines que ens aporti la ISO 9001 a través del Pla Estratègic.
 • Responsables de Qualitat que vulguin convertir la seva ISO 9001 al Pla Estratègic.
 • Responsables de Departament que vulguin entendre com s’integra la ISO 9001 al Pla Estratègic

Programa del Curs

El programa de la formació sobre ISO 9001 al Pla Estratègic és:

 1. Principis de la gestió de la qualitat, gestió i estratègia empresarial.
 2. Pla Estratègic. S’estudia el contingut del Pla: Pla de màrquetingPla financer, Pla d’operacions i Pla de Recursos Humans.
 3. Com convertir el certificat ISO 9001 amb el nostre Pla Estratègic.
 4. Eines per l’excel·lència: EFQM i Pla de Contingències.

A la modalitat “In Company”, el programa s’adaptarà al context del client.