ISO 9001 en la Escola Bressol - ISO 9001 a Escola Bressol

ISO 9001 a Escola Bressol “El Rial”

ISO 9001 a Escola Bressol El Rial

Consultoria ISO 9001 a Escola Bressol “El Rial” de Sant Cebrià de Vallalta per aconseguir el certificat ISO 9001 i ajudar al manteniment del certificat de qualitat. L’Escola Bressol “El Rial” és de titularitat municipal i està subvencionada per la Generalitat. El personal de l’escola es defineix com un equip de treball per consens i reflexiona periòdicament sobre la pròpia pràctica per millorar-la a través de l’experiència i la formació continua.

El Sistema de Qualitat, certificat per Bureau Veritas  té el suport dels nostres consultors ISO i el software ISO 9001. Està certificat amb un abast de la “Educació Infantil”.

A l’auditoria de certificació ISO 9001 a l’Escola Bressol, feta el febrer del 2008 por “Bureau Veritas” s’ha destacat com a punt fort “Gesttic”, considerant-lo una plataforma de gestió que ajuda a que el sistema de qualitat es trobi correctament implantat i sigui eficaç a l’hora de garantir la millora continua a través de:

* La implicació per part del personal i la direcció del centre educatiu.
* La planificació, seguiment i avaluació dels processos operatius.

Serveis de consultoria ISO 9001

Des d’EmasConsultors podem ajudar-lo amb els següents serveis de consultoria ISO 9001:

  • Certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat integrat a l’estratègia i el pla de negoci. Sabem aconseguir el certificat de qualitat ISO 9001, de gestió ambiental ISO 14001, de seguretat al treball ISO 45001, de Responsabilitat Social Corporativa SR10 IQNet o de seguretat alimentària ISO 22000, BRC o IFS.
  • Auditoria ISO 9001 de qualitat interna o a proveïdors amb auditors sènior.
  • Head Renting ISO pel manteniment del certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat.
  • Formació ISO a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” o “Mixta”

Consultoria ISO 9001 amb garantia d’èxit. Més de 20 anys de consultoria ens avalen.