Normes IFS de seguretat alimentària

Normes IFS

Actualment hi ha 8 normes IFS aplicables a les diferents etapes de la cadena de subministre.

  • IFS Food, per certificar empreses que processen aliments o a empreses que que empaqueten productes alimentaris a granel.
  • IFS Global Markets Food, per aconseguir la certificació en seguretat alimentària a petites i/o companyies menys desenvolupades en procediments de seguretat alimentària per establir un sistema de gestió i implementar les normes IFS en un període de temps definit. Basat en GFSI.
  • IFS Wholesale / Cash & Carry, pensada per optimitzar el procés d’auditoria de majoristes i mercats de cash & carry.
  • Norma IFS Logistics, norma IFS, desenvolupada pel magatzematge, distribució i transport, aisí com activitats de càrrega i descàrrega. Es pot implementar en qualsevol entorn on  es anipulin aliments i productes no alimentaris.
  • IFS Global Markets Logistics, gràcies a la seva aplicació flexible i esglaonada en el temps, és una bona eina per donar els primers passos en el camí cap a la certificació IFS Logística.
  • Altres normes IFS: IFS Broker 2, IFS HPC, IFS PACsecure i IFS Food Store.

Consultoria seguretat alimentària.

Des d’EmasConsultors podem ajudar-lo amb els següents serveis vinculats amb les normes IFS:

Beneficis de les normes IFS

Les normes IFS aporten:

  • Reputació i confiança. El certificat IFS indica garantia a la seguretat dels productes i que respecte les especificacions dels seus clients.
  • Compliment legal. Facilita el compliment dels requisits legals relatius a l’alimentació i/o seguretat del producte.
  • Facilita la gestió. Les normes IFS serveixen com a guies en relació a la seguretat del producte i a aspectes relacionats amb la qualitat.