Auditoria SMETA – Ètica i Responsabilitat Social

Què és una auditoria SMETA de comerç ètic?

L’auditoria SMETA de comerç Ètic i Responsabilitat Social implica la verificació del compliment de la metodologia SMETA, basat en el codi de la Iniciativa de Comerç Ètic (ETI) i la legislació local com a eina de mesura. Les bones pràctiques al comerç ètic i la Responsabilitat Social es basen en els següents pilars:

  • Salut i seguretat. Requereix que s’ofereixi un ambient laboral segur o higiènic, considerant el coneixement actual de la industria i els perills específics.
  • Metodologia de treball, on es verifica l’existència de les polítiques i procediments escrits, per comprendre i registrar els controls i processos a existència de les polítiques i procediments escrits, para comprendre i registrar els controls i processos implementats per manejar tant l’Ètica com la “Salud i Seguretat”.
  • Medi ambient (opcional), comprovant si hi ha opcions polítiques sobre el medi ambient i/o la biodiversitat així com verificant el compliment dels requisits (legals i voluntaris) de caràcter ambiental.
  • Ètica empresarial (opcional). Té com a objectiu entendre millor aquests temes a a cadena de subministre globals. Implica recollir informació com ara observacions i els incompliments.

L’auditoria SMETA està dissenyada de de SEDEX para disminuir la duplicació d’esforços a l’auditoria de comerç ètic. Beneficia als minoristes, les marques de consum i als seus proveïdors. Amb aquesta auditoria de comerç ètic i responsabilitat social,  un proveïdor pot sotmetre’s a una auditoria i compartir-la amb múltiples clients.

Consultoria auditoria SMETA - Ètica i Responsabilitat Social

Des d’EmasConsultors li garantim l’èxit de l’auditoria SMETA de Comerç Ètic i Responsabilitat Social, acompanyant-lo a totes es fases per aconseguir-la:

  • Definició del Sistema de Gestió amb els diferents requisits que requereix implantar la metodologia SMETA.
  • Qüestionari SAQ tant per auditories de 2 o 4 pilars.
  • Implantació dels requisits SMETA
  • Formació bàsica als treballadors per sensibilitzar-los sobre la importància de complir els requisits SMETA
  • Acompanyament a l’auditoria SMETA – Ètica i Responsabilitat Social.
  • Ajudar a elaborar i implantar les accions correctives corresponents, fruit dels resultats de l’auditoria.

Altres serveis de comerç ètic i responsabilitat social

Altres serveis de comerç Ètic i Responsabilitat Social on el podem ajudar, son: