Normas de calidad sector sanitario - certificación sector sanitario

Sector sanitari: Productes i serveis sanitaris

Hi ha varies normes de qualitat certificables, aplicables al sector sanitari Cada una d’elles i els nostres consultors ISO contribueix a la millora de la qualitat al sector sanitari. D’elles en destaquem:

ISO 9001 – Gestió de la Qualitat al sector sanitari

 • Millora de los processos, garantía de control i el seguiment de les activitats sanitàries i a aconseguir  més servei pels pacients.
 • El certificat ISO 9001 reconeix l’eficàcia dels models de gestió de les organitzacions del sector sanitari i la qualitat dels serveis que presten als pacients.

ISO 13485 – Qualitat de productes sanitaris

 • Facilita el compliment dels requisits legals als que està sotmès la indústria dels productes sanitaris i constitueix una important eina amb la que es pot garantir la seguretat, funcionalitat i qualitat dels productes sanitaris.
 • Aquesta certificació ajuda a minimitzar els riscos per la salut i a aumentar el control sobre el manteniment i la utilització dels equips electromèdics instal·lats a les organitzacions del sector sanitari. Requisit necessari pel marcatge CE.

UNE 179002 – Sistema de Qualitat pel Transport Sanitari

 • És una eina eficaç que permet a les empreses de transporte sanitario mejorar la calidad de su servicio. La norma UNE 179002 tracta assumptes com ara el temps de respuesta ante urgencias o la revisión del material sanitario utilizado.
 • La norma incluye manuales sobre comportamiento adecuado en los centros sanitarios y con los pacientes, instrucciones técnicas, control de vehículos o comunicación con el paciente.

UNE 179001 – Qualitat als centres i serveis dentals

 • Garanteix la prestació d’un servei dental en condicions segures, ja que permet a les clíniques dentals demostrar la seva capacitat.
 • Eines per garantir el compliment d’aspectes d’infraestructura i de gestió, inclòs l’horari.
 • Optimitza i millora la protecció de la salut dels pacients y aumenta el reconocimiento profesional de los dentistas.

ISO 22000 – Gestió de la Seguretat Alimentàries

 • Aplica a totes les organitzacions HORECA (serveis de càtering o de restauració) del sector sanitari.
 • Estableix els requisits per assegurar que s’ofereixen aliments segurs pel consum.

ISO 27001 – Gestió de la Seguretat de la Informació

 • Permet a les organitzacions del sector sanitari, tant públiques com provades, reforçar i protegir la seva informació. Aquest certificat està bastat en els requisits que estableix la norma internacional ISO27001.
 • Verifica, entre altres aspectes, l’aplicació adequada de les mesures de seguretat segons LOPD per dades de caràcter mèdic.