Skip to content

Norma UNE 179002 – Transport sanitari

UNE 179002 - Qualitat Transport Sanitari

1. Beneficis de la UNE 179002 sobre qualitat al transport sanitari

Destaquem les següents avantatges derivades de la implantació de la Norma UNE 179002 sobre el transport sanitari:


 • Millorar la qualitat i la seguretat dels serveis de transport sanitari prestats als clients.
 • Ajuda als professionals a gestionar i proporcionar uns serveis de qualitat. Es pot integrar amb altres normes com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.
 • Proporciona als clients una garantia de qualitat del servei que rebran.
 • Generar més confiança a l’Administració, tenint en compte que cada vegada s’està convertint en un requisit legal el certificat UNE 179002 en aquest sector.
 • Estableix una marc tècnic comú que ajuda al compliment de la legislació aplicable al transport sanitari.

2. Consultoria UNE 179002 de transport sanitari

 • Consultoria ISOUNE 179002. L’ajudem a aconseguir el certificat de qualitat sobre el transport sanitari. Es pot integrar amb el certificat ISO 9001.
 • Auditoria interna del Sistema de Qualitat.
 • Outsourcing ISO. Externalitzi les tasques del Responsable del Sistema de Qualitat.
 • Outsourcing estratègic. Integri el certificat de qualitat amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
 • Formació qualitat. Formació a mida sobre la qualitat segons la norma UNE 179002. Cursos bonificables a través de la Fundación Tripartita.

3. Requisits UNE 179002 de qualitat al transport sanitari

La Norma UNE 179002 és anàloga a l’estructura de la ISO 9001, sobre sistemes de Gestió de la Qualitat i estableix entre altres, requisits per:

 • El control de la documentació, tant interna com externa.
 • El control dels registres, establint els registres necessaris per aquest tipus d’empreses.
 • Els objectius de qualitat cal que estiguin relacionats amb les activitats principals de l’empresa.
 • L’elecció d’un representant de la direcció, que forma part de l’equip directiu i busca l’eficàcia i millora continua del sistema.
 • Revisió per la Direcció.
 • Assignació de recursos
 • Compres
 • Prestació del servei
 • Seguiment
 • Auditories
 • Desviacions del sistema
 • Millora continua

4. Links relacionats amb la UNE 179002

 • Reial Decret 836/2012, pel que s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.