Certificat OSHAS 18001 de Seguretat i Salut

1. Beneficis del certificat OSHAS 18001 amb la nostra consultoria

El seu certificat OSHAS 18001 de Seguretat i Salut en el Treball suposa un reconeixement internacional que a més de demostrar el compromís en la millora contínua de la seguretat i salut en el treball implica:

 • Reconeixement internacional. Millora la imatge i reputació de l’organització en implicar el certificat OSHAS 18001 de Seguretat i Salut una auditoria per una certificadora independent.
 • Millorar la cultura de seguretat i salut en el treball a tots els nivells: empleats, accionistes, clients i altres parts interessades.
 • Ajuda a vendre. El certificat OSHAS 18001 és un requisit per a pressupostar en grans empreses o facilita l’adjudicació de licitacions públiques.
 • Ajuda a guanyar diners gràcies a la reducció d’accidents vinculats amb seguretat i salut laboral implicant a la certificació OSHAS 18001 una reducció de costos per pèrdues de producció, reducció de primes d’assegurances relacionades amb la seguretat i salut laboral així com de judicis laborals.
 • Certificat OSHAS 18001 integrat amb ISO 9001 i ISO 14001 ja que la OHSAS 18001 és compatible amb el certificat ISO 9001 (Qualitat) i el certificat ISO 14001 (Gestió ambiental), per tal de facilitar la integració dels sistemes de gestió

2. Consultoria per aconseguir el certificat OSHAS 18001

A més ajudar a aconseguir el certificat OSHAS 18001, destaquem els següents serveis:

 • Ajudem a redactar els procediments i protocols necessaris per complir amb els requisits del certificat OSHAS 18001. Nosaltres vam redactar la documentació, vostè dediqués a allò que li ajuda a facturar.
 • L’acompanyem en tot el projecte. Aconseguim el certificat, que incorpora una auditoria interna segons OSHAS 18001 i assistència en l’auditoria de certificació.
 • Sistema Integrat de Gestió, implantant els requisits de la certificació OSHAS 18001 al certificat ISO 9001 i ISO 14001.
 • Garantim el certificat OSHAS 18001 útil amb qualsevol certificadora acreditada a focalitzar-nos en els aspectes clau del certificat OSHAS 18001 que li aporten valor:
  • Assegurant que es compleixen els requisits legals i altres requisits de seguretat i salut en el treball aplicables.
  • Identificant i avaluant els riscos, determinant els controls necessaris de Seguretat i Salut Laboral.
  • Establint un sistema de gestió per a la prevenció i la millora contínua, basat en la norma ISO 9001 implantant indicadors de la seguretat i salut que permetin el control i seguiment de la implantació i millora contínua.
  • Definint l’estructura i responsabilitats de l’organització per a la gestió eficient i eficaç del certificat OSHAS 18001 de seguretat i salut laboral.

3. Consultoria per aconseguir el certificat OSHAS 18001

A més ajudar a aconseguir el certificat OSHAS 18001, destaquem els següents serveis:

 • Consultoria OSHAS 18001 per implantar una certificació ISO “útil i fàcil” amb “Gesttic”.
 • Auditoria OSHAS 18001. Auditoria interna del sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001. Auditors ISO sènior amb àmplia experiència en auditories.
 • Outsourcing ISO, externalitzant les tasques de Responsable del Sistema Integrat de Gestió segons la norma OSHAS 18001.
 • Outsourcing estratègic. Consultoria per integrar el seu certificat OSHAS en el seu Pla Estratègic.

4. Links vinculats amb OSHAS 18001

 • INSHT – Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.