EN 13816 – Transport de passatgers

1. Beneficis – EN 13816 de transport públic de passatgers

Tenir una certificació de qualitat en el transport públic de passatgers  segons la norma UNE EN 13816, aporta:


 • Maximitzar els beneficis per la seva empresa. La certificació EN 13816 és indispensable per accedir a concursos de transport public de passatgers. La qualitat al transport públic de passatgers, permet un estalvi de cost, facilitant la millora continua del transport public de passatgers.
 • Orientació del servei al client. Demostra el compromís amb el client, a través de la mesura, seguiment i millora del servei de referència: S’orienta el servei de transport de viatgers cap a la satisfacció del passatger.
 • Sistema Integrat de Gestió fàcil de certificar. La certificació del Transport Públic de Passatgers és compatible amb altres sistemes de gestió com ara ISO 9001 ,ISO 14001 i OSHAS 18001, així com la certificació d’una carta de serveis.

2. Consultoria UNE – EN 13816

 • Consultoria ISO per implantar un Sistema de qualitat al transport públic de passatgers.
 • Auditoria EN 13816. Auditories internes i mystery shopping del Sistema de Qualitat EN 13816 amb auditors sènior amb amplia experiència en auditories de transport de passatgers.
 • Outsourcing ISO. Estalvii diners, externalitzant les tasques de Responsable de Qualitat.
 • Outsourcing Estratègic. Integri la ISO 9001 amb la EN 13816 i el Pla de negoci.

3. Requisits de la qualitat del transport públic de passatgers

La norma EN 13816 inclou els requisits de qualitat que cal que compleixin els prestadors de servei de transport públic de passatgers quan presten el seu servei, amb la finalitat de satisfer les expectatives dels seus clients. Aquests requisits es basen en les següents categories de criteris:

 • Servei ofertat. Destaquem com a part de la qualitat del transport public de passatgers , l’horari, la freqüència, la fiabilitat del servei i el grau d’ocupació.
 • Accessibilitat. Un servei de transport públic cal que sigui accessible a les persones amb mobilitat reduïda o facilitar la correspondència amb altres TPP.
 • Informació. La norma requereix a la qualitat del transport públic uns nivells mínims d’informació tant al vehicle, web i lloc de venda.
 • Temps. La norma EN 13816 entre altres punts considera el compliment d’horaris / freqüències, la puntualitat i la regularitat.
 • Atenció al client. Destaquem que la norma EN 13816 té en compte la relació amb els clients a partir de les consultes i reclamacions, la gestió del personal i la facilitat d’adquirir els títols de transport.
 • Confort. Valorat a la qualitat del transport públic de passatgers a partir de la funcionalitat de l’equipament, confort del viatge i condicions ambientals entre altres aspectes.
 • Seguretat amb l’objecte de prestar un servei segur. La norma EN 13816 té en compte la protecció contra agressions, prevenció d’accidents i gestió de situacions d’emergència.
 • Impacte Ambiental, tenint en compte aspectes com la contaminació (gasos, soroll, residus..), consum dels recursos naturals i infraestructures.