Forética SGE21 – Ètica i Responsabilitat Social

Beneficis de Forética SGE 21 - Ètica i responsabilitat social

Amb un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Empresarial – RSE, certificat segons Forética SGE21 aconseguirà:

 • Augmentar la transparència de l’empresa, integrant els requisits de Forética SGE21 tant en l’estratègia com en la gestió, o tant en grans organitzacions com per a pimes. Dona confiança a nous inversors.
 • Alinear la seva estratègia amb la responsabilitat social, d’acord amb els principis i directrius globals com ara els Convenis Fonamentals de l’OTI, la Declaració Universal dels Drets Humans, línies  directrius de l’OCDE sobre Responsabilitat Social i, en particular, amb Forética SGE 21.
 • Millorar la comunicació amb totes les parts interessades, incorporant suggerències de millora transmeses pels clients i altres entitats vinculades amb la responsabilitat social corporativa.

Consultoria Responsabilitat Social

 • Consultoria Responsabilitat Social per implantar un Sistema de Responsabilitat Social Forética SGE21. La Responsabilitat Social Empresarial útil i fàcil amb “Gesttic“, basada en Microsoft 365.
 • Auditoría RSE internas o a proveïdors amb auditors sènior amb àmplia experiència en auditories Responsabilitat Social: SMETA, Ecovadis, B-Corp, IQNet SR10, Forética.
 • Outsourcing estratègic. Integri els requisits de Forética al seu certificat ISO 9001.
 • Consultors ISO per ajudar-lo a aconseguir el certificat ISO, Auditoria ISO, Outsourcing ISO o Formació ISO.

Requisitos Forética SGE 21 de RSC

SGE 21 Foretica, sobre ètica i responsabilitat social, orienta a tot tipus d’organitzacions, independentment de la seva mesura o localització sobre:

 • a) conceptes i definicions relacionades amb la responsabilitat social empresarial;
 • b) antecedents, tendencias y características de la responsabilidad social;
 • c) principios y prácticas vinculadas con la responsabilidad social empresarial;
 • d) materies fundamentales y asuntos de responsabilidad social;
 • e) integració, implementació i promoció d’un comportament socialment responsable (RSE) de tota l’organització i a través de les seves polítiques i pràctiques relacionades, dins de la seva àrea d’influència;
 • f) comunicació de compromisos, desempeny i altra informació vinculada amb la responsabilitat social.

Integrable amb el seu certificat ISO 9001ISO 14001 o ISO 45001.