Aduana Certificadora OEA

OEA Consultors d’èxit

Experiència com OEA Consultors.

Com OEA Consultors ajudem a aconseguir ser Operador Econòmic Autoritzat o operador econòmic de confiança a qui, en el context de les seves operacions duaneres, es considera fiable en tot el territori de la UE i al que, gràcies a això, té el dret a gaudir de diverses avantatges.

El nostre servei com OEA Consultors i gràcies a la nostra experiència és el servei de més èxit. De la nostra experiència en destaquem:

 • Agents de Duanes. Amb la nostra consultoria OEA hem ajudat a l’obtenció de l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat, tenim expèriència en més de 30 Agents de Duanes dels que en destaquem Aduanas LLobet, MAITSA, Aduanas Bas y Pujol, Aduanas y Servicios Fornesa o Partida Aduanas entre altres).
 • Transitaris. Els nostres serveis com OEA Consultors ha ajudat a obtenir el certificat OEA en tot tipus de transitaris: de multinacional (destacant Kuenhe Nagel) a pime (TASSA, Planet Air Barcelona, World Freight, GV Sea Freight o Multimodal Levantina) .
 • Transportistes, on en destaquem empreses tant importants com Transports Calsina Carré, Serveto, NA Grup i Transports Padrosa.
 • Consignataris, on destaquem com a referència l’obtenció del reconeixement a Coma y Ribas.
 • Magatzems com ara Relisa al Puerto de Barcelona.
 • Factories i despatx en factoria d’empreses tant diverses com el grup B.Braun, Lípidos Santiga o La Farga Group.
 • Importadors i exportadors com ara P&G Yacthing

Serveis d’OEA Consultors:

Serveis de consultoria OEA:

 • Certificat OEA. Com OEA Consultors ajudem a aconseguir l’Estatut OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena se subministre.
 • Auditoria OEA. Per auditories internes o auditoria OEA a proveïdors. Externalitzi l’auditoria OEA en simplificacions duaneres i/o simplificacions gràcies als nostres auditors sènior amb àmplia experiència en certificats d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Outsourcing OEA. Externalitzi les tasques com a Responsable OEA per mantenir un certificat OEA. Sabem integrar els requisits OEA amb un certificat ISO 9001, ISO 28001 o ISO 27001.
 • Reavaluació OEA. El nostre servei d’OEA consultors ajuda a una reavaluació OEA, per un Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat duanera.
 • Formació OEA In Company, Online o Mixta.
 • Consultoria ISO per ajudar-lo a aconseguir un certificat ISO, fer una auditoria interna, outsourcing ISO o formació ISO.

Treballem a partir d’un projecte específic com OEA consultors específic per resoldre les seves necessitats. Contacti amb nosaltres i l’ajudem a aconseguir-ho.