Aduanas y Logística es OEA

SAICESA Duanes i Logística és OEA

SAICE Duanes i Logística és OEA

SAICESA (Servicios Aduaneros Comercio Exterior) Duanes i Logística és OEA- Operador Econòmic Autoritzat amb la finalitat de comercialitzar l’activitat de l’Agent de Duanes José García Honorato.

L’activitat d’aquest Operador Econòmic Autoritzat des de la constitució fins a l’actualitat, ha estat la pròpia d’una Agència de Duanes en les relacions amb els clients i proveïdors.

L’Operador Econòmic Autoritzat SAICESA gestiona la tramitació duanera d’importació i d’exportació dels enviaments dels seus clients, així com les gestions relacionades amb el comerç exterior com ara: el transport, permisos, llicències, o tràmits davant d’altres organismes públics o privats, d’acord amb allò que estigui acordat amb els seus clients.

La tramitació i implantació dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en Simplificacions Duaneres (OEAC) s’ha fet amb els consultors OEA d’EmasConsultors.

Un Operador Econòmic Autoritzat és un Operador de Confiança amb la Duana. Per això disposa de facilitats en la tramitació duanera i beneficis tant econòmic com de màrqueting.

Serveis de Consultoria OEA

Des d’EmasConsultors, prestem els següents serveis de consultoria OEA:

  • Certificat OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres o seguretat en la cadena logística. Serà un Operador Econòmic de confiança per la Duana.
  • Auditoria interna OEA o a proveïdors amb auditors OEA experimentats amb amplia experiència.
  • Reavaluació OEA pel manteniment de l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena logística.
  • Consultors ISO per aconseguir la certificació ISO que necessiti. Fem l’auditoria ISO interna, Outsourcing ISO o formació. Treballem amb qualsevol norma: ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut laboral entre altres.
  • Consultors estratègics i de management pel pla estratègic, pla de negoci, pla de màrqueting i màrqueting digital.

Consultoria OEA amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència com a consultoria ens avalen.