Seguretat Alimentària i els seus canvis

ISO 22000 de Seguretat Alimentària

La norma ISO 22000 de seguretat alimentària conté els requisits d’un “Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments”. Es pot implantar a qualsevol empresa implicada ala cadena alimentària.

La norma de seguretat alimentària garanteix la implantació de pràctiques correctes d’higiene i de la inocuïtat alimentària. Les normes ISO de sistemes de gestió, com ara ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, ISO 27001 i altres, també té una estrucura d’alt nivell (Annex SL).

Les crisis alimentàries que s’han presentat en els últims anys, juntament amb el volum cada vegada major de requisits legals que són exigibles tant als productors com als distribuïdors d’aliments, han creat un entorn complex i desafiador en la indústria alimentària. A més, la necessitat d’establir i mantenir una major confiança entre les diverses parts interessades que conformen la cadena alimentària, des dels agricultors i fabricants fins als detallistes i consumidors finals, ha posat de manifest la importància de revisar i actualitzar l’estàndard existent. Aquesta revisió és essencial per a assegurar que l’estàndard s’adeqüi als desafiaments actuals, permetent una gestió més eficaç dels riscos i garantint la qualitat i seguretat dels aliments que arriben a la taula dels consumidors.

El nou canvi de l’ISO de Seguretat Alimentària​

El Grup de Treball ISO/TC 34/SC 17/WG 8, a càrrec d’aquesta norma, s’ha proposat els següents objectius:

  • Aclarir els conceptes clau, especialment els relatius a l’anàlisi de perills i punts de control crítics i els aspectes més rellevants dels programes de prerequisits.
  • Actualitzar els termes i definicions emprats en la norma
  • FSSC 22000 – Seguretat Alimentaria.
  • GMP+ – Feed Certification scheme.