Acreditació de certificat i l’avantatge competitiva

Acreditació de certificat

L’ acreditació del certificat ISO d’un sistema de gestió és un procés clau. Aporta avantatges competitius i valor a les empreses en millorar els seus processos, productes, serveis i gestió.

El fet de tenir una certificació acreditada de qualitat (ISO 9001, IATF, …), gestió ambiental (ISO 14001, EMAS, ISO 50001 o ISO 14064), seguretat laboral (ISO 45001) i responsabilitat social (Ecovadis, SMETA o memòria GRI). Reforça les oportunitats comercials en actuar com un element diferenciador en el mercat, millorant la imatge i generant confiança entre clients, consumidors i autoritats.

Per a triar adequadament una entitat de certificació que asseguri que la seva certificat ISO es reconegui tant a nivell nacional com internacional.

Les entitats de certificació acreditades, per tant, han de complir amb els requisits establerts en les normes ISO de la sèrie 17000. Per a garantir la màxima seguretat i que la certificació sigui una inversió valuosa, les empreses han d’exigir que l’entitat de certificació i els seus auditors siguin competents i, a més, comprenguin en profunditat l’entorn i processos crítics del negoci.

A més, els certificats acreditats permeten accedir a noves oportunitats comercials. Alhora, contribueixen a reduir els costos per a fabricants i exportadors, disminuint o eliminant la necessitat de repetir proves al país d’importació. En definitiva, el reconeixement internacional dels certificats acreditats afavoreix la competitivitat i l’eficiència en el mercat global.

Perquè triar una acreditació de certificat?

La acreditació del certificat ISO, per tant, aporta garanties addicionals. Concretament, aquestes garanties es reflecteixen en la seguretat dels productes i serveis que ofereixen les empreses, ja que redueix les possibilitats de produir o proveir un article defectuós, en basar les decisions en informació fiable. A més, al mateix temps, aporta seguretat jurídica a les empreses. Això és perquè, en haver optat per un proveïdor acreditat, en cas d’acció legal, permet a l’empresa demostrar la diligència deguda.

Una entitat acreditada, per tant, repercuteix directament en la imatge de les empreses i la confiança dels clients i, a més, aporta garanties en l’accés a nous mercats. Això és perquè una entitat acreditada està recolzada pel reconeixement internacional dels seus certificats, gràcies a que l’acreditació és reconeguda.

Així mateix, l’ús d’entitats de certificació acreditades aportarà un valor en termes econòmics. Atès que, en conseqüència, es redueix la possibilitat que el mateix producte o servei es vegi sotmès a avaluacions redundants, ja que el mercat reconeixerà la informació dels seus certificats. En resum, optar per una entitat de certificació acreditada beneficia tant la reputació com els costos de l’empresa.