Norma UNE 179002 – Transport sanitari

Beneficis de la UNE 179002

Destaquem les següents avantatges derivades de la implantació de la Norma UNE 179002 sobre el transport sanitari:

 • Millorar la qualitat i la seguretat dels serveis de transport sanitari prestats als clients.
 • Ajuda als professionals a gestionar i proporcionar uns serveis de qualitat. Es pot integrar amb altres normes com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.
 • Proporciona als clients una garantia de qualitat del servei que rebran.
 • Generar més confiança a l’Administració, tenint en compte que cada vegada s’està convertint en un requisit legal el certificat UNE 179002 en aquest sector.
 • Estableix una marc tècnic comú que ajuda al compliment de la legislació aplicable.

Consultoria UNE 179002 de transport sanitari

 • Consultoria ISO UNE 179002. L’ajudem a aconseguir el certificat de qualitat sobre el transport sanitari. Es pot integrar amb el certificat ISO 9001.
 • Auditoria interna del Sistema de Qualitat.
 • Outsourcing ISO. Externalitzi les tasques del Responsable del Sistema de Qualitat.
 • Outsourcing estratègic. Integri el certificat de qualitat amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
 • Formació qualitat. Formació a mida sobre la qualitat segons la norma UNE 179002. Cursos bonificables a través de la Fundación Tripartita.

Requisits UNE 179002 de qualitat al transport sanitari

La Norma UNE 179002 és anàloga a l’estructura de la ISO 9001, sobre sistemes de Gestió de la Qualitat i estableix entre altres, requisits per:

 • El control de la documentació, tant interna com externa.
 • El control dels registres, establint els registres necessaris per aquest tipus d’empreses.
 • Els objectius de qualitat cal que estiguin relacionats amb les activitats principals de l’empresa.
 • L’elecció d’un representant de la direcció, que forma part de l’equip directiu i busca l’eficàcia i millora continua del sistema.
 • Revisió per la Direcció.
 • Assignació de recursos
 • Compres
 • Prestació del servei
 • Seguiment
 • Auditories
 • Desviacions del sistema
 • Millora continua

Links relacionats amb el transport sanitari

 • Reial Decret 836/2012, pel que s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.