Eines per la continuïtat del negoci

L’entorn empresarial està en constant evolució i per tant ens hem d’adaptar als canvis amb agilitat i efectivitat per mantenir la continuïtat del negoci. D’aquesta forma serem capaços de prendre decisions ràpides i provocar canvis reals en el funcionament de l’empresa.

El podem ajudar, contacti amb nosaltres per saber com.

Serveis per la continuïtat del negoci

Com a consultors estratègics en sistemes de gestió, el podem ajudar amb els nostres serveis per aconseguir la continuïtat del negoci:

  • Certificat ISO. Establir la cultura de la nostra empresa en un sistema de gestió ISO, és el primer pas que cal fer per aconseguir la continuïtat del negoci. Requereix establir objectius de millora amb el seu full de ruta associat.
  • Quadre de comandament que impliqui disposar d’indicadors o KPI que ajudin a definir objectius i portar-los a terme a través de tota l’organització. Els indicadors dels processos de la certificació ISO 9001 poden servir com KPIs o indicadors de resultat per seguir l’assoliment dels objectius útils que s’han establert. El quadre de comandament té en compte la perspectiva Econòmica, del Client, d’Operacions i de Recursos.
  • Outsourcing ISO del seu certificat ISO, integrant-lo amb el seu pla de negoci. Som experts en les normes més habituals: ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de Seguretat Laboral o de Responsabilitat Social Corporativa.
  • Pla estratègic amb l’estratègia de l’empresa i uns objectius coherents amb el moment i com trobar els indicadors que ens portaran a materialitzar els objectius. En ell es defineix el seu model de negoci, per assegurar el màxim de beneficis, de forma sostenible en el temps.
  • Pla de continuïtat del negoci. La planificació de la continuïtat del negoci (BCP) garanteix que el personal i els actius estiguin protegits i puguin funcionar ràpidament en cas d’incidents o desastres.
  • Formació a mida de les seves necessitats. Curs de pla de continuïtat del negoci o sobre el pla de contingències. 
  • Pla de contingències. Ajuda a respondre a una situació significativa futur que pot o no passar. Un pla de contingència es pot fer servir com a alternativa d’acció si els resultats esperats no es materialitzen.