ISO para la industria alimenticia

Certificacions ISO industria alimentaria

La quantitat de persones al mon està creixent de forma exponencial i amb això, la quantitat de productes que necessitin creuar barreres, tant nacionals com internacionals per satisfer les necessitats alimentàries. Les Certificacions ISO industria alimentaria son una eina que ens ajuda a aconseguir-ho:

Certificacions ISO industria alimentaria

La seguretat alimentaria ens ajuda a assegurar que els aliments continuen innocus al llarg de tota la cadena alimentaria fins al seu consum. De les certificacions de seguretat alimentaria, destaquem:

  • Certificació ISO 22000 de Seguridad alimentaria Gestionen la innocuïtat en aliments, donant pautes per manejar riscos a totes les àrees de producció. Així mateix, inclou normes per restaurants, fabricació, agricultura, envasat i producció d’aliments per animals.
  • Normes IFS. Hi ha diferents normes a complir, segons l’activitat de l’empresa a certificar: IFS Food (per empreses que processen aliments), IFS Global Markets Food (quan es vulgui establir un sistema de gestió i implementar les normes IFS) IFS Wholesale / Cash & Carry (per majoristes i mercats de cash & carry); IFS Logistics (al magatzematge, distribució i transport, així com activitats de càrrega i descàrrega). També hi ha altres normes com ara IFS Broker  o IFS Food Store.
  • BRC Certificat de seguretat alimentària avalat pel British Retail Council.
  • GMP+. Certificat enfocat a la industria alimentaria animal (pinsos).

Les Certificacions ISO industria alimentaria es poden integrar amb altres certificats com la certificació  ISO 9001 de gestió de la qualitat.

Certificats de productes ecològics

A més de la seguretat alimentaria, hi ha certificats que ens garanteixen que un producte ecològic o que s’ha conreat d’una forma ètica i sostenible. Destaquem les següents certificacions:

Des d’EmasConsultors, podem ajudar-lo a aconseguir tant els certificats de seguretat alimentaria como los certificats de productes ecològics.