Certificadoras ISO para normas ISO

Què passaria en un mon sense normes ISO?

Les normes ISO

Imagina un món sense normes ISO, on la seva targeta de crèdit no encaixés a un caixer automàtic o no trobar la bombeta adequada per la teva làmpada o no poder connectar-te a Internet des de la teva terminal…

Sense normes ISO, la comunicació entre persones, màquines, parts i productes seria extremadament difícil.

Les normes ISO tracten de multitud de temes i son les més habituals a nivell internacional. També hi ha normes privades com les normes BRC o IFS de Seguretat Alimentària; OEA referent a la cadena de subministre, Bandera Blava, SICTED o Q de Qualitat a platges (ISO 13009) o turisme, CEPA referent al control de plagues, FSC referent a fusta sostenible.

Objectius de la normalització

Els objectius d’un certificat SO son:

  • Mantenir i augmentar la qualitat, als processos tecnològics i productius de l’economia. Les normes més habituals son la ISO 9001 per la qualitat ISO 14001 per la gestió ambiental i ISO 45001 per la seguretat i salut laboral.
  • Contribuir al desenvolupament de les industries a través de la responsabilitat social corporativa (ISO 26000) la innovació, el desenvolupament, el progrés i a les seves activitats amb eines com l’eficiència energètica (ISO 50001), l’etiqueta ecològica (ISO 14020) o l’anàlisi del cicle de vida (ISO 14044) entre altres.
  • Protegir al consumidor, per exemple a partir de certificats de producte (ISO 13485 de productes sanitaris) o de servei (com ara UNE EN 13816 de transport de passatgers) o a través del marcatge CE.
  • Facilitar les condicions pel desenvolupament de productes i serveis que compleixin les exigències de qualitat i competitivitat dels mercats. En son exemple la ISO 39001 de seguretat vial o la UNE 179002 de transport sanitari o la norma ISO 22000 de seguretat alimentària.
  • Facilitar l’intercanvi comercial a nivell local i internacional. A part dels requisits normatius imposats per cada client, les normes més destacades son el OEA i la norma ISO 28000.

Funcions de les normes ISO

Les funcions bàsiques de la normalització son:

  • Establir especificacions uniformes de qualitat de les matèries primeres, maquinària dels processos productius i productes acabats així com les especificacions de qualitat a la prestació de serveis.
  • Desenvolupar mètodes i medis confiables per l’avaluació i certificació de la gestió de la qualitat, gestió ambiental i la gestió de la responsabilitat social.
  • Dictaminar els requisits de qualitat a través de procediments i mètodes per buscar la millora continua.
  • Desenvolupar sistemàtica a partir de terminologia, valors normalitzats, sistemes de documentació, codificació i informació, que siguin eficients i estables per tots els processos.