Planet Air Operador Económico Autorizado

Planet Air Operador Econòmic Autoritzat

Planet Air Cargo

Planet Air Operador Econòmic Autoritzat en seguretat i protecció és una empresa de serveis logístics , transitaris i duaners per serveis nacionals i internacionals. Como empresa reconeguda, Planet Air Cargo és Agent IATA, Transitari i Agència de Transports així com membre de “WCA Family of Logistic Networks” és Operador Econòmic Autoritzat en Seguretat a la cadena logística internacional.

Està situada al recinte de l’Aeroport de Barcelona.

Planet Air Operador Econòmic Autoritzat

La tramitació i implantació dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en Seguretat i Protecció s’ha fet amb els consultors OEA d’EmasConsultors. Planet Air Operador Econòmic Autoritzat és un Operador de confiança amb la Duana.

Les principals avantatges que li han suposat a Planet Air Cargo ser Operador Econòmic Autoritzat son:

  • Disposar d’una metodologia de treball, d’acord amb els procediments i instruccions dissenyats i implantats a través de l’OEA.
  • Tenir una avantatge competitiva comercial positiva, en diferenciar-se de la competència pel reconeixement de ser Operador Econòmic Autoritzat en seguretat i protecció.
  • Ser un Operador Econòmic de confiança amb la Duana Espanyola.
  • Disposar de facilitats a la tramitació duanera. Això implica poder prestar un millor servei als clients.

Serveis de consultoria OEA

Des d’EmasConsultors podem ajudar-lo amb els següents serveis de consultoria OEA:

  • Certificat OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció a la cadena logística.
  • Auditoria interna OEA amb proveïdors sènior OEA experimentats.
  • Reavaluació OEA pel manteniment dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció.
  • Consultors ISO per aconseguir el certificat ISO integrat amb l’estratègia i el pla de negoci, Outsourcing ISO pel manteniment del certificat o auditoria ISO interna
  • Consultors estratègics i management pel pla estratègics, pla de negoci, pla de màrqueting i màrqueting digital

Consultoria OEA amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxit de consultoria ens avalen.