Illaexport es Operador Económico Autorizado

Illaexport és Operador Econòmic Autoritzat

Illaexport és Operador Econòmic Autoritzat

Illaexport és Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena de subministre. D’aquesta forma, Illaexport és un Operador Econòmic de confiança amb la Duana Espanyola. Obté les avantatges i estalvis econòmics que implica ser OEA tant comercials com als tràmits duaners.

Les activitats d’Illaexport com Operador Logístic abasten tot el territori espanyol. Té una organització pròpia que assegura un moviment ràpid de mercaderies des de la central de Barcelona a qualsevol punt del món.

Illaexport té a la Zona Franca Duanera de Barcelona. Té unes àmplies instal·lacions i duana pròpia al mateix recinte.

Illaexport té varis reconeixements com la certificació ISO 9001 de gestió de la qualitat.

Obtenció de l’Estatut OEA a Illaexport

La tramitació i implantació dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en Simplificacions Duaneres i Seguretat Duanera en la cadena de subministre s’han fet amb el nostre servei per aconseguir el certificat OEA.

Altres serveis de consultoria que prestem des d’EmasConsultors son:

  • Consultors estratègics que li faciliten la gestió de la seva organització a través del pla estratègic, pla de negoci, pla de màrqueting o màrqueting digital.
  • Consultors ISO per aconseguir el certificat ISO que necessiti, fer la seva auditoria interna o ajudar-lo a mantenir el certificat ISO (Outsourcing ISO). L’ajudem amb la norma que li aporti més valor: ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut. També l’ajudem amb altres normes com ara ISO 26000 o SR10 IQNet de responsabilitat social, ISO 28000, ISO 22000, etc.
  • Auditoria interna OEA per ajudar a mantenir al dia els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena de subministre.
  • Reavaluació OEA per mantenir amb eficiència i eficàcia tots els requisits OEA – Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena de subministrament.

Consultoria OEA – Operador Econòmic Autoritzat amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.