Consultoria ISO 9001 a solució de negoci

Consultoria ISO 9001 a solució de negoci

Quantyk amb la ISO 9001

EmasConsultors presta els serveis de consultoria ISO 9001 a solució de negoci per a Quantyk. Quantyk és una companyia de serveis que ofereix solucions a diferents àmbits de l’empresa, especialment a les àrees de gestió de flota així com de desenvolupament d’eines informàtiques ad-hoc pels seus clients.

Quantyk ha dissenyat els seus serveis per assumir la gestió de la flota a cada moment, cobrint tot el cicle de vida del vehicle, des de buscar la millor proposta econòmica , fins la devolució o venda del vehicle segons es faci servir el format de Renting o Compra.

Les solucions de negoci ajuden als clients a implementar les millors solucions per obtenir excel·lència a les operacions i intel·ligència empresarial (Business Intelligence, BI). D’aquesta forma, s’agilitzen els processos per aconseguir nivells de competitivitat d’acord amb els nous entorns. Les Tecnologies de la Informació s’han convertit en un factor clau per competir al mercat.

El sistema de qualitat de Quantyk aplica les estratègies Six-Sigma, buscant la millora continua de la qualitat, identificant i eliminant les causes dels defectes, minimitzant la variabilitat als processos de fabricació i comercials.

Consultoria ISO 9001 a solució de negoci

Com consultoria ISO 9001 a solució de negoci, des d’EmasConsultors oferim els següents serveis:

Consultoria ISO 9001 a solució de negoci amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxit ens avalen en la norma que necessiti: ISO 9001 de gestió de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salud, Responsabilitat Social o OEA (Operador Econòmic Autoritzat).