Consultoria ISO 9001 BCN Consultors

Consultoria ISO 9001 BCN Consultors

Amb la nostra Consultoria ISO 9001 BCN Consultors ha adaptat el seu certificat ISO 9001 a la nova ISO 9001:2015. Així ho ha validat AENOR a l’auditoria que acaba de fer a l’auditoria ISO 9001.

Amb la nostra consultoria ISO 9001 BCN Consultors de Barcelona està certificada per AENOR amb l’abast dels serveis professionals que facilita i fa possible el desenvolupament empresarial i econòmic dels seus clients, oferint solucions capaces de cobrir les necessitats de les empreses als àmbits fiscal, econòmic financer, laboral, jurídic i LOPD; així com a aquelles solucions que puguin aportar valor a través d’un sistema de qualitat ISO 9001.

L’abast del certificat ISO 9001 BCN Consultors és: Prestació de serveis d’assessoria laboral, fiscal, comptable, econòmica, financera, jurídica i protecció de dades.

AENOR ha tornat a auditar la ISO 9001 de “BCN Consultors de Confiança” amb un resultat brillant. És un exemple més dels beneficis i facilitats que implica la nostra consultoria ISO.

Adaptació ISO 9001:2015 a BCN Consultors

La consultoria ISO 9001 BCN Consultors ha implicat:

  • Adaptació de la documentació a la nova versió de la norma
  • Incorporació dels nous requisits de la norma. De tots els requisits, en destaquem la identificació i valoració de riscos vinculats amb cada un dels processos (seguint la norma ISO 31000).
  • Auditoria interna, per verificar la implantació efectiva de tots els requisits de la la ISO 9001 BCN Consultors.

Consultoria ISO 9001 BCN

A més d’adaptar el seu certificat de qualitat a la versió ISO 9001:2015, amb la nostra consultoria ISO 9001 BCN el podem ajudar en:

  • Certificat ISO 9001:2015. Consultoria ISO per aconseguir el certificat ISO 9001:2015
  • Auditoria ISO 9001:2015. Auditoria interna o auditoria als seus proveïdors segons ISO 9001:2015 o de qualsevol altra norma.
  • Outsourcing estratègic. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema i integri la ISO amb l’estratègia i el management.
  • Formació ISO 9001:2015. Cursos bonificables per la Fundación Tripartita.