Consultoria ISO 9001 y OEA en transitario

Consultoria ISO 9001 i OEA a transitari per DMF

Daunis Maso y Font amb ISO 9001 i OEA

Consultoria ISO 9001 i OEA a transitari per Daunis, Maso y Font (DMF). DMF és una empresa de serveis logístics dedicada al comerç internacional: transport, emmagatzematge i tràmits duaners.

Daunis Massó y Font (DMF) gestiona el seu Sistema de Gestió, certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat i que compleix els requisits per ser reconegut operador econòmic autoritzat (OEA) o de confiança per les operacions duaneres que pot gaudir d’avantatges a tota la Unió Europea.

La UE s’enfronta a riscos de diferent índole. Això l’obliga a efectuar els controls duaners tradicionals i a incrementar el paper de les duanes. Els controls pretenen millorar la seguretat de la cadena logística internacional.

L’objecte dels controls és lluitar contra l’amenaça terrorista, sinó també per col·laborar a la lluita contra el crim organitzat i enfront a altres perills pels ciutadans, en àmbits tant sensibles com, per exemple, els d ela protecció als consumidors o el medi ambient.

La figura de l’Operador Econòmic Autoritzat és un dels mecanismes més importants per ser un Operador Econòmic de Confiança en benefici del comerç legítim.

Consultoria ISO 9001 i OEA a transitari

Des d’EmasConsultors oferim els següents serveis de consultoria ISO 9001 i OEA a transitari:

  • Certificat ISO integrat a l’estratègia i pla de negoci amb la norma que vostè necessiti (ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut o de Responsabilitat Social)
  • Auditoria ISO interna integrada o a proveïdors amb auditors sènior. Garantim l’aportació de valor.
  • Head Renting ISO o outsourcing ISO pel manteniment del seu certificat ISO
  • Consultors OEA per obtenir el certificat d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat. Auditoria OEA o Revaluació OEA
  • Consultoria estratègica i de management per elaborar i implantar el pla estratègic, pla de negoci, pla de màrqueting, o estratègia de màrqueting digital.

Consultoria estratègica en sistemes de gestió amb garantia d’èxit.Més de 20 anys d’experiència ens avalen.