Consultoria ISO a Puig-reig - Consultoría ISO en Puig-reig

Consultoria ISO a Puig-reig per a Serracons

Serracons amb la ISO 9001 i ISO 14001

El nostre servei de consultoria ISO a Puig-reig (Berguedà) ha ajudat a aconseguir i mantenir el certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat i el certificat ISO 14001 de gestió ambiental a Obres i Construccions J Serra.

SerraCons és una empresa constructora i promotora amb més de 25 anys d’experiència. Està dedicada a la construcció en general. Ha fet obres d’edificació, vivendes, urbanització, rehabilitació, naus industrials, moviments de terres i obra civil entre altres. Aquesta experiència és el que fa que pugui donar als seus clients seguretat, en fer qualsevol tipus d’obra. El certificat de qualitat ISO 9001 i de gestió ambiental ISO 14001 dóna totes les garanties d’una obra ben feta.

El Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Gestió Ambiental a “Obres i Construccions Jordi Serra”, certificat amb la Certificadora Applus té com abast l’Edificació, promoció, obra civil, obra pública, urbanització i estructures en en general.

El Sistema de Gestió “Sense papers” implantat implica una gestió de la ISO de forma més ràpida i eficient. Tothom es poden connectar i implicar al sistema i per tant és més fàcil aprofitar el certificat ISO.

Serveis de consultoria ISO a Puig-reig

Des d’EmasConsultors, el podem ajudar amb els següents serveis de consultoria ISO a Puig-reig:

  • Certificat ISO. L’ajudem a aconseguir la certificació ISO integrada a l’estratègia i al pla de negoci.
  • Auditoria ISO interna del seu sistema integrat de gestió o a proveïdors amb auditors sènior.
  • Outsourcing ISO pel manteniment del seu certificat ISO
  • Consultoria estratègica i de management per ajudar-lo a través del pla estratègic, pla de negoci, pla de màrqueting o màrqueting digital

Treballem amb la norma que vostè necessiti: ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut laboral, OEA – Operador Econòmic Autoritzat, ISO 22000 de seguretat alimentària, ISO 26000 de Responsabilitat Social, etc…

Consultoria estratègia en sistemes de gestió amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència en certificació ISO ens avalen.