Consultoria ISO a Servilab

Consultoria ISO a Servilab de Barcelona

Consultoria ISO a Servilab

La nostra consultoria ISO a Servilab de Barcelona l’ajuda a aconseguir el certificat ISO 9001 de gestió de qualitat. L’objecte del certificat ISO 9001 es augmentar la satisfacció del client. Inclou els processos per la millora continua i la garantia de la conformitat dels productes i serveis. La implantació de la ISO 9001 implica augmentar l’ordre en el treball quotidià i la documentació de tots els processos de calibració, reparació i manteniment que es fan a Servilab.

Servilab és una empresa de serveis, dedicada a la calibració, reparació i manteniment integral d’equips de mesura. El seu camp d’actuació està al voltant del laboratori de qualsevol àmbit així com equips d’electromedicina. Les intervencions de ServiLab aporten valor a l’entorn dels equips de precisió, assessorant sobre la seva utilització i desenvolupant plans de manteniment. Asseguren el funcionament amb precisió de les eines dels seus clients.

Servilab s’ha convertit en un referent al sector, capaç de desenvolupar serveis personalitzats.

Serveis de consultoria ISO a Barcelona

Destaquem els següents serveis de la nostra consultoria ISO d’èxit a Barcelona:

  • Certificat ISO de gestió de la qualitat, integrat amb la seva estratègia i pla de negoci. L’ajudem amb la norma que necessiti: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.
  • Auditoria ISO interna de gestió de la Qualitat (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 45001, etc.) per determinar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió implantat i grau de compliment dels requisits de la norma.
  • Outsourcing estratègic pel manteniment del seu certificat ISO de gestió de la qualitat ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 45001 o Responsabilitat Social integrat  a l’estratègia i el pla de negoci
  • Consultors estratègics. L’ajudem amb el seu pla estratègic, pla de negoci i pla de màrqueting.
  • Formació ISO a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” o mixta.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxits en sistemes de gestió ens avalen.