Consultoría OEA en La Farga

Consultoria OEA a La Farga per Aduanas Cerdà

Aduanas Cerdà, Operador Econòmic Autoritzat

Consultoria OEA a La Farga per Aduanas Cerdà per ser Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres. Aduanas Cerdà és una agència de Aduanas situada a La Farga de Moles (Duana d’Andorra) dedicada a la gestió duanera i especialitzada en la logística relativa al comerç entre Espanya i el Principat d’Andorra.

Aduanas Cerdà, ofereix un servei d’assistència personalitzada i assessorament tècnic en tot tipus d’operacions de comerç exterior.

La tramitació i implantació dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres s’ha fet amb la nostra metodologia pròpia, basada amb Gesttic – Software ISO. Aquesta metodologia permet fer una implantació eficient i eficaç dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.

La certificació OEA, avala que Aduanas Cerdà com operador econòmic fiable i de confiança per les operacions duaneres. A més, el certificat OEA permet a Aduanas Cerdà gaudir de les avantatges en tràmits duaners i avantatges econòmiques comercials que implica ser ser un Operador Econòmic de confiança de la cadena logística internacional.

Amb aquesta consultoria OEA en La Farga, EmasConsultors es consolida com una consultora de referencia a aquesta Duana, en també haver col·laborat per ser Operador Econòmic Autoritzat amb “Fornesa Aduanas y Servicios” i Aduanas Gallart.

Consultoria OEA a La Farga

Des d’EmasConsultors prestem els següents serveis de consultoria OEA a La Farga per Operadors Econòmics Autoritzats en simplificacions duaneres i seguretat i protecció:

  • Certificat OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres o seguretat i protecció a la cadena logística.
  • Auditoria interna OEA o a proveïdors amb auditors sènior per Operadors de Confiança a la cadena logística.
  • Reevaluació OEA per mantenir actualitzats els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat i protrecció.
  • Formació OEA a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” o “Mixta”
  • Consultors ISO per aconseguir el certificat ISO, auditoria interna, manteniment ISO o Formació ISO

Consultoria OEA amb garantia d’èxit. Els nostres clients Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció ens avalen.