Outsourcing ISO en DSV

Outsourcing ISO a operador logístic del certificat ISO

Outsourcing ISO a Operador Logístic

EmasConsultors presta el servei d’Outsourcing ISO a Operador Logístic DSV Spain. És una Operadora Logística que presta serveis globals de transport i solucions logístiques. El Grup DSV té oficines pròpies a més de 60 països. L’extensa xarxa mundial està formada per centres en llocs estratègics dels més de 5 continents.

Els serveis que el transitari internacional, amb certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat,  certificat ISO 14001 de gestió ambiental, TAPA i Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i seguretat a la cadena logística. El certificat de DSV inclouen els serveis Aeris; Marítims; Terrestres; Logístics; Logística per events i Projectes Industrials.

DSV Spain té 22 oficines y 9 hubs pel tràfic terrestre.

La certificació ISO al Operador Logístic DSV té un abast de “Operador Logístic Internacional Terrestre. Operador Logístic Internacional Aeri i Marítim. Operador Logístic Internacional. Logística, magatzematge i mercaderies de valor afegit.”

Outsourcing ISO per mantenir la certificació ISO

El servei de Head Renting ISO pel manteniment dels certificats ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de gestió ambiental implica entre altres tasques:

  • Mantenir actualitzada la documentació del certificat ISO
  • Assegurar la correcta implantació de tots els requisits de la certificació ISO entre tot el personal de l’empresa.
  • Seguir la detecció i correcte gestió de les incidències i no conformitats.
  • Seguir els indicadors de processos o KPI per ajudar a la Direcció a detectar les accions de millora vinculades amb l’estratègia i el pla de negoci
  • Assistència a les reunions del comitè de qualitat que es considerin oportunes .
  • Fer l’informe i l’acta de Revisió per la Direcció
  • Executar l’auditoria interna amb un auditor sènior independent
  • Assistència a l’auditoria del certificador, elaboració del PAC i tancament de l’auditoria

Altres serveis de consultoria ISO son: consultoria per aconseguir el certificat ISO, auditoria interna ISO, serveis de consultors estratègics i formació.