Outsourcing ISO en Igualada

Outsourcing ISO a Igualada per SOMIER

Outsourcing ISO a SOIMER

EmasConsultors presta el servei d’outsourcing ISO a Igualada. Soimer és una empresa amb activitat i experiència al sector metal·lúrgic amb més de 20 anys, dedicada a l’assemblatge, magatzematge i distribució d’envolvents metàl·lics destinats sobretot a telecomunicacions i centres de dades.

Soimer amb el seu interès de cobrir i sobrepassar les expectatives creades al mercat, disposa d’un sistema de gestió de qualitat segons els requisits establerts per la norma ISO 9001 per tots els seus productes i processos, implicats en garantir la qualitat.

De forma més concreta, destaquem que el servei d’outsourcing ISO a Igualada implica ajuda:

 • Elaboració de l’informe de Revisió per la Direcció i col·laboració a la Revisió.
 • Elaboració i seguiment d’objectius de qualitat, vinculats amb el management i estratègia de Soimer.
 • Seguiment d’indicadors de processos.
 • Auditoria ISO interna, tenint en compte els requisits legals aplicables.
 • Ajuda al seguiment de les no conformitats, accions correctives i accions de millora.
 • Actualització de la identificació de riscos vinculats als processos.
 • Actualització de la documentació (manual, política, procediments, fitxes de processos).

Per tot això, el nostre servei d’outsourcing ISO a Igualada és una garantia d’estalvi i assoliment de beneficis.

Consultoria ISO i Outsourcing ISO a Igualada

A més del servei d’Outsourcing ISO a Igualada, des d’EmasConsultors prestem els següents serveis de consultoria ISO a Igualada:

 • Certificat ISO per aconseguir la certificació ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o per qualsevol altra norma ISO.
 • Auditoria ISO interna o a proveïdors amb auditors sènior experimentats.
 • Outsourcing ISO. Estalvii externalitzant les tasques de Responsable del sistema del seu certificat ISO.
 • Outsourcing Estratègic. Integri el Pla de Negoci i l’estratègia al seu certificat ISO 9001.
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats. Cursos bonificables amb la Fundación Tripartita.
 • Consultoria Estratègica: Pla Estratègic, Pla de Negoci, Pla de Màrqueting i Quadre de Comandament entre altres.

Garantia d’èxit en consultoria ISO a Igualada. Més de 100 casos d’èxit ens avalen.